Industry Resist

pozinkresistPanel Industry Resist je klasický panel Industry chránený kovovou mriežkou resp. dierovaným plechom na lícnej strane . Je určený do interiérových aplikácií a aplikuje sa do konštrukcie pozostávajúcej z T profilov a ukončovacích a rohových U profilov.   Je možné panel dodať osadeny v U profile na menšie aplikácie.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Resist je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch,kde je umiestnený zdroj hluku a súčasne je priestor mechanickynamáhaný a hrozí poškodenie panelov. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochach priestoru v zavislosti podľa množstva s účinkom zníženia hluku o 1 až 10 dB. 
Svojim prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel,kotolne,vzduchotechnické rozvod, serverovne a iné. Industry Resist je predurčený na aplikáciu do priestorov, kde sa predpokladá extrémne mechanické námahanie ( nárazy do panela, manipulácia s materiálom, strojmi, aťd.)

 

Popis výrobku

 Varianta Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

povrch

Industry resist - mriežka do T profilov
600x1000  *

50-100

RESIST

Industry resist - mriežka v U profile panel 100x2000 50,100  

iné rozmery dohodou.

* skutočné rozmery panelov su 593x993mm na osadenie do rastra
** rozmery pre aplikácie vyžadujúce súvislé resp. umývateľné povrchy alebo exteriér

Montáž

montazMontáž panelov Industry je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Montáž panelov na stenu

Rozmeriame a upevníme stenové závesy. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi .Vkladáme panely medzi T profily,ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

vrtanie U-profil zaves industryresident1
Upevnenie stenového závesu Upevnenie obvodových U profilov schéma upevnenia T profilov do závesu schéma upevnenia T profilov do závesu
zaves1 Uprofil1 top industryresident
zasunutie panelu, ochrannej mriežky  a T profilu do závesu upevňovanie U profilov o podlahu alebo stenu Pohľad zvrchu na U profil nad dverami a T profily Pohľad spredu na stenu s panelmi Industry


Montáž panelov na strop

podhladymontaz11                     detailykazety
Schéma závesného systéme pre panely Industry                       Detaily uchytenia a prechodov

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Industry Standart

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. na širokopásmové pohlcovanie.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Industry


 

Technické vlastnosti

   ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry varianta  Resist :

 
pozink2

resist mriežka

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

Galéria

Galéria realizácií panelov Industry

volk volk2 pozink2 peugeot3
Industry Resist Industry Resist Resist pozink Resist biely