Silent tex

silenttexOkrem klasických panelov na steny existuje riešenie napínaných textílií pod ktorými,sa nachádza pohltivý materiál. Tkanina je napínaná do špeciálnych profilov a môže byť použitá ako na stropy tak aj na steny. Výhodou riešenia je dosahovanie súvislých plôch bez spojov. Šírka tkaniny je 1600 mm pri dlžke podľa potreby.

Možnosti použitia
Použitie ako na steny tak aj stropy.Vhodné do spoločenských priestorov a všade tam,kde sa vyžaduje estetický vzhľad .

Typ: absorpčný akustický prvok pohlcujuci na stredných a vysokých frekvenciách

Popis výrobku

Rozmery systému Silent tex
Šírka tkaniny (pásu)
1600mm-2000mm
Dlžka tkaniny (pásu) do 6000mm
Hrúbka systému /bez podkonštrukcie/
25mm

 

Akustická tkanina sa dodáva v roliach o šírke 1600-2000mm. Systém sa dodáva včetne profilov,tkaniny a pohltivého jadra.

Montáž

montazMontáž

Montáž systému Silent Tex v závislosti od aplikácie je jednoduchá. Produkt dodávame iba ako systém, t.j. aj s montážou.

krajprofil stredprofil nb25 nb25bevel nb25spoj
Okrajový profil Stredový profil NB2529 NB2535 NB2551

Akustické vlastnosti

akustika      Akustické vlastnosti

 Názov produktu :Silen tex

 Aplikácia :Produkt je vhodný na potlačanie vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Silent tex

Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost

Mechanické vlastnosti: 

Produkt nie je vhodný do priestorov s vysokým mechanickým zaťažením.

hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
2 kg /m2 pri hr. 20mm
pristupnost Prístupnosť: 
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy  

akutec   cleantec akutex soundpix

Akutec

Cleantec

Fontex

Soundpix

Galéria

picture silent    silentex1 silent tex graffika 
Realizácie silent tex Realizácie silent tex Realizácie silent tex Realizácie silent tex s grafikou