Priemyselné riešenia

Priemyselné riešenia

priemysel
Prezrite si galériu našich realizácií v oblasti priemyselných priestorov

Priemyselné haly sú priestory, kde sa zdržuje obsluha zariadení a strojov, ktorá musí byť chránená pred často vysokým vznikajúcim hlukom, nakoľko v mnohých priestoroch sa nachádza väčšie množstvo strojov. Preto je nutné tento hluk potlačiť čo možno najbližšie od zdroja vzniku hluku.

Vo všeobecnosti platí, že prípustný hluk v priemyselnom priestore je na hranici 85dB. Rovnako platí zásada, že čím väčšia plocha je obložená pohltivými a izolačnými panelmi, tým menej hluku sa šíri priestorom a klesa hladina akustického tlaku.

Niekoľko základných tipov pre projektantov

  • favicon Najefektívnejším riešením potlačením hluku vznikajúceho zo stroja čo najbližšie od jeho šírenia je tzv. kapotovanie zdroja hluku napríklad materiálom Isolamin. Toto riešenie je ideálne, ak nie je potrebné stroj ovládať manuálne z bezprostrednej blízkosti, nakoľko samotné kapotovanie prístup pomerne sťaží. Je však samozrejme možné kapotovanie upraviť aj pre prístup k daným častiam stroja.
  • favicon Tam, kde nie je možné stroje kapotovať a obsluha nie je príliš blízko zdroja hluku je riešením potlačenia dozvuku napríklad na plochách okolo pracovného miesta alebo na stenách a strope výrobnej haly inštalácia panelov Industry .Toto riešenie je účinné len v prípade,ze pracovnik sa pohybuje po hale a nestojí blízko zdroja hluku. Pred navrhovaním panelov je potrebne si uvedomiť frekvenčnú charakteristiku zdroja hluku.Ak prevládajú nízke frekvencie aplikujeme hrúbku viac ako 50mm.
  • favicon V prípade, že sa snažíme oddeliť hlučné priestory od menej hlučných zariadení, kde sa zdržuje obsluha, tam môžeme využiť  Paravany Industry. 
  • favicon Odrazivé stropy vo výrobných priestoroch musia byť opatrené účinnými pohlcovačmi hluku. V tomto prípade je možné použiť Kazety alebo priestorové absorbéry Baffle. Modernou variantou sa dnes stáva aj aplikácia Kociek v priestore výroby.
  • favicon V prípade, že sa v priemyselných priestoroch snažíme o vytvorenie nepriezvučnej steny (ak chceme napríklad potlačiť hluk v kanceláriách nachádzajúcich sa v priestoroch výroby), môžeme využiť materiály na dosiahnutie väčšj nepriezvučnosti steny (Soundshield, Tecfon MV, Tecsound). Na plechové vráta,potrubie alebo kapotáž je účinným riešením aplikácia materialu Tecsound.

Industry

Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči poškodeniu.Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z oboch strán kašírované sklotkaninou.…

Industry Easy

Pre priemyselné aplikácie kde je možné aplikovať panely lepením bez viditeľnej konštrukcie sú určené panely Industry Easy. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela /…

Industry Resist

Panel Industry Resist je klasický panel Industry chránený kovovou mriežkou resp. dierovaným plechom na lícnej strane . Je určený do interiérových aplikácií a aplikuje sa…

Industry Shield

Jedná sa o systém ,ktorého výsledkom je pri zachovaní vysokej zvukovej pohltivosti panelov Industry dosiahnutie zvýšenia nepriezvučnosti stien na ktoré sa aplikuje. Je to dvojvrstvová…

Industry Exterier

Na lícnej strane panela sa nachádza hliníkový dierovaný plech s úpravou voči pôsobeniu klimatických podmienok.Panel má na dvoch pozdlžnych hranách výstužné kovové U profily. Panel…