Prospekty realizácií pre inšpirovanie sa designom akustických materiálov.Vytvorili sme pre Vás  prospekty, kde nájdete mnoho realizácií do rôznych priestorov. Nechajte sa inšpirovať.

Prospekty produktov do priestorov

Prospekt a realizácie v spoločenských priestoroch Spoločenské priestory.pdf
Prospekt a realizácie v  kancelárskych  priestoroch  Kancelárske priestory.pdf

Technické listy výrobkov fy OBIFON sro

Akustické panely pohltivé do priemyslu Technický list Industry.pdf
Akustické panely čalúnené Modular, PES panely Ekosound a obrazy Soundpix Akustické panely MODULAR,EKOSOUND a SOUNDPIX   .pdf
Velkoplošné čalúnené panely Modular XXL Technický list Modular XXL.pdf
Tvrdé akustické panely  Ekosound Hard z PES vlákna  Technický list Hard.pdf
Tvrdé akustické panely z perforovanou HDF doskou na povrchu v ráme Technický list Akufon Resident.pdf
Basový pohlcovač Kmitavý panel Technický list Kmitavý panel.pdf
Žiadna položka