Oblaky - tvar tetragón

Priestorový akustický prvok určený na horizontálne zavesenie pod strop v tvare oblakov resp. sólo panelov. Oblaky OBIFON majú vynikajúce akustické vlastnosti aj preto nie je nutné zakrývať celý strop. Často postačuje pokrytie 20-40 % plochy stropu. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.

Možnosti použitia: Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Výhodou je ich variabilita, ako výšková a hrúbková, tak aj farebná a tvarová. Ich aplikáciou sa dosahuje nové stvárnenie stropu pri dosiahnutí požadovaných akustických vlastností.
Typ: absorpčný akustický prvok pohlcujuci na všetkých frekvenciách

Popis výrobku

Rozmery panelov Oblaky tetragón  /canopies/  -Iné rozmery po konzultáciách 

Varianta  štandart Šírka /mm/ Dlžka  /mm/ Hrúbka  /mm/
Oblaky   štvorec 600 ,1000 600 ,1000 50
Oblaky   Obdlžnik 600,1000 1500,1800 50
Varianta  XXL      
Oblaky   štvorec 1200 1200 50
Oblaky   Obdlžnik 1200 1500,2000 50
Varianta Frame /elox hliník/      
Oblaky   Obdlžnik /povrch len tkanina/ 1200,1500 2400 60
       
Viac info na tvary  - kruh   -  iné tvary ART    do domácností a školy Oblaky Ekosound


Upozornenie: väčšie rozmery panelov je nutné konzultovať so spôsobom uchytenia

Riešenie integrovaných svietidiel a grafiky na povrchu

DSCN0298 oblaqkylampy hlinik9
osadené LED lampy v oblaku
 lampy LED v oblakoch integrácia osvetlenia a vzduchotechniky s oblakmi Neo

Montáž

montazMontáž stropných panelov Oblaky
Počet závesov je určený výrobcom.Typ a množstvo závesov určuje výrobca podľa veľkosti oblaku.
Tento postup je vhodný na rozmiestnenie oblakov s toleranciami ako sólo prvkov na strope.  Nie je možné ukladanie panelov s presnými medzerami medzi sebou. Pre kladenie oblakov s vysokými požiadavkami na presnosť medzier medzi oblakmi doporučujeme postup vešania oblakov na T profily ukázany vo variante Neo.

1 3 slimakruka0 set1 oblakymontazjjj zaves 1 2Y zaves 1 1
 Vyvrtanie dierky na miesto zavesenia  Zakrutenie drôteného háku do tela panelu  Zakrutenie drôteného háku do tela panelu Schéma zavesenia zavesenie laniek o stropne haky Set závesový Y
1 na 2
Set závesový
1 na 1

 Lanká sú rektifikovatelné, takže výška panelu sa reguluje po zavesení. Množstvo setov laniek na zavesenie dodrzujte podla doporučení výrobcu.

Montáž závesu

1. Navrtenie otvoru na miesto osadenia závesu do zadnej strany panelu 

2. Zakrútenie drôteného slimáka do otvoru.Slimák zakrútime čo najhlbšie bez prerazenia prednej strany.

3. Uchytenie kombišroubu  s hmoždinou do stropu a zakrútenie vrchneho rektif. závesu na strop

4. Zavesenie oblaku cez lanko do oboch hákov buď cez Y záves  alebo záves 1 na 1.

                    

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Oblaky

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia o hrúbke 50mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

graf obifon oblaky

 Názov produktu : Oblaky

 Akustika Meranie bolo vykonávané s odsadením 500 resp. 1000mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Oblaky

Technické vlastnosti

ohen Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863 pri variante coral.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 90% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Oblaky neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 200 gramov. Pri potrebe osadenia ťažších lámp do panelov je potrebne konzultovat sposob uchytenia.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
5 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Oblaky varianta štvorec,obdlžnik:
Sklotkanina Coral striekaná aj na farbu RAL , tkaniny Akutec,Memory prípadne daľšie ,grafický motív na dodanie resp. z galerie oblakov

coral akutec Final detail  oblaKYPOTLACkruh2

Coral
Farby aj podľa RAL

Akutec
galeria farieb

Memory
galeria farieb
Potlač grafiky na povrchu 

 

Katalóg vzorov pre Akustické Oblaky vo variante Soundpix

2 3 4
1 2 3
5 7 9
4 5 6

V prípade zasielaných obrázkov na potlač  je nutné zasielať obrázky v čo možno najvyššom rozlíšení. Príklad: Pre kazety v rozmeroch 600x1500 je pre optimálnu tlač potrebné použiť obrázok s rozlíšením 3600 x 9000 pixelov. Pri tlači na väčšie kazety je samozrejme potrebné vyššie rozlíšenie. Rovnako je potrebné zachovať pomer strán (v prípade kazety v tvare obdĺžnika nie je možné s dobrým výsledkom vytlačiť obrázok v tvare štvorca).

 

Galéria