Športové priestory

sport
Prezrite si galériu našich realizácií v oblasti športových priestorov

Športové objekty sa vyznačujú veľkým objemom priestoru s pomerne veľkým akustickým zaťažením. Preto sú to priestory ,kde je nevyhnutná aplikácia akustických materiálov na obvodové steny alebo strop. Použité materiály musia mať tvrdý povrch, prípadne sú chránené napríklad sieťou proti účinku športového diania v hale. Povrch musí byť akusticky čo najviac pohltivý, keďže sa často jedná o velmi veľké priestory. Pokiaľ jhe športová hala jednoúčelová, akustické materiály byť kladené na čo najväčšiu plochu stien a stropov. V prípade, že sa jedná o viacúčelovú halu, je potrebné urobiť najprv merania a presným výpočtom určiť aký počet daných materiálov je potrebné použiť tak, aby bol dosiahnutý akýsi konsenzus medzi všetkými spôsobmi využitia daného priestoru.

Všeobecne sa odporúča použiť produkty ako penaly Akufon, respektíve od výšky 2-3m aj panely Industry (vyšia výška je potrebná z dôvodu, že panely neodolávajú veľkej mechanickej záťaži rovnako dobre ako panely Akufon). Na strop sa potom odporúčajú priestorové absorbéry Baffle, či Kazety Akustisport.

Niekoľko základných tipov pre projektantov

  • favicon Problémom športových zariadení býva vlhkosť. V prípade plavární a zimných štadiónov sa odporúča na strop použiť Kazety, ktoré dobre odolávajú vlhkosti ale nie skondenzovanej vode kvapkajúcej zo stropu pri zlej klimatizácii. Okrem toho treba počítať so závesným systémom upraveným na vlhkostné podmienky. Ideálnym riešením pre strop sú vertikálne absorbéry Baffle vo fólii, ktorá zabezpečí životnosť kaziet. Pri aplikácii panelov na steny je tak isto potrebne panely baliť do fólie.
  • favicon Druhým problémom športových zariadení je odolnosť voči nárazu pri loptových hrách .Týka sa to stien aj stropu. Pri stenách je riešením osadenie siete,ktorá zachytí loptu pred nárazom na stenu alebo aplikácia tvrdej perforovanej dosky pred panel (Akufon). VO väčšj výške je možné použiť panely Industry, ktoré majú nižšiu mechanickú odolnosť ako panely Akufon. V tomto prípade sa však odporúča použiť aj záchytnú sieť, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia panelov.
  • favicon Pri strope je potrebné zabezpečiť aby doska nebola vyklopená nárazom zdola a nedošlo k poškodeniu panelu a konštrukcie. Toto zabepečuje varianta Kazety Akustisport. Špeciálny mechanizmus je odolný voči nárazu a nedovolí vyklopenie kazety. V prípade, že sa v danom priestore neočakáva podobný problém (v priestore sa nehrajú loptové hry), je možné použiť štandardné Kazety.

 

Požiadavky na akustické vlastnosti nižšie uvedených priestorov (dozvuk) podľa STN 730525 a STN 730527

tabulka dozvuku voci objemu

1. Opera, hudobné divadlo
2. Viacúčelový sál, skúšobňa orchestru alebo zboru
3. Aula, divadlo, skúšobne činohry, trieda
4. Kino
5. Telocvičňa, šport, hala, plaváreň, letisková hala (podľa ČSN 730527)

Akufon Resident

Ekonomický  drevominerálny panel, ktorý kombinuje krásu  dreva vhodného do každého interiéru s akustickým komfortom . Panel je tvorený  perforovanou tenkou HDFdoskou s lakovaným drevoimitujúcim povrchom.Uchytenie…

Akustisport

Akustišport je termoakustický panel vysokej hustoty vyrobený z minerálnej vlny. Povrch na viditelnej strane je upravený dekorativnou bielou alebo farebnou tuhou sklo tkaninou. Spôsob výroby…