Kazety Akustišport

Kazety s pevnym povrchom v odolnom systéme voči vyhodeniu kazety z profilov. Vhodné do športových priestorov

Popis výrobku

Vlastnosti kaziet OBIFON Akustišport

  • Reakcia na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
  • Požiarna odolnost: REI30 podľa EN 13501-2 (v prevedení podla príslušného technického listu)
  • Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 1 podla DIN EN ISO 11654 NRC=1 podle ASTM C 423
  • Odolnost voči  vlhkosti: do 95% relativnej vzdušnej vlhkosti
  • Světelná odrazivost: pre bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 90%
  • Tepelná vodivost: λ = 0,047-0,052W/mK podle DIN 52612
  • Priepustnost vzduchu: PM1 (≤ 45 m³/hm²) podle DIN 18177
  • Váha  kaziet pri hrúbke 50 mm je 4 kg/m2
  • Povrchová úprava sklotkanina Samson
  Rozmerová rada kaziet
Hrúbka 33 mm
600 x 1200
akustisport
Hrúbka 50 mm
600 x 1200

 

Kazety OBIFON Akustišport sú určené ako výplň viditeľných roštov do športových zariadení a vytvárajú na strope štvorcový alebo obdĺžnikový raster. Kazety sú nevyberateľné. Systém pozostáva z jednotlivých profilov závesného systému a kaziet. Profily sú o dĺžke 600,1200 a 3700 mm pričom spolu s bočnými L profilmi vytvárajú systém na vytvorenie rastru zaveseného na strope. Profily sú z pozinkovanej oceli pričom viditeľná hrana je štandartne biela. Závesný systém sa posilňuje typom závesov resp. podpornou konštrukciou aby nedošlo k deformácií konštrukcie resp. kaziet.
Kazety sú vyrobené z kamennej vlny pričom viditeľný povrch je opatrený bielou tuhou sklotkaninou. Zadná strana je opatrená prírodnou sklotkaninou. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom.

Montáž

montazMontáž závesného systému je jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Návod na montáž.pdf

podhladymontaz11         detailykazety     
Schéma závesného systému pre kazety OBIFON              Detaily uchytenia a prechodov

akustisport      

fixácia T profilov hrúbka 35 mm pri variante A

Akustické vlastnosti

akustika      Akustické vlastnosti

 Názov produktu :Kazety  OBIFON Akustisport

 Akustika: Meranie bolo vykonávané s odsadením kaziet od stropu 200 mm

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

strop40


 

Technické vlastnostiohen

 

 Reakcia na oheň :
Kazety OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.


vlhko
 Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Nehygroskopický materiála odolný voči 95% relatívnej vlhkosti pri teplote max.30°C pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
Pokiaľ je teplota vyššia ako 30°C a vlhkosť viac ako 75%  RH je potrebné aplikovať na závesnú konštrukciu s vyššou odolnosťou voči vlhkosti.


tvrdost

 Mechanické vlastnosti:
Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100 gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.

 

hygiena

 Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.

cas

 Hmotnosť
1,8 kg /m2 pri hrúbke 15 mm

 

pristupnost

Prístupnosť:
Kazety sú odnímateľné s prístupom do priestoru za nimi.

 

cistenie

 Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.

 

Povrchová úprava

povrchyZákladné povrchové úpravy   kaziet OBIFON Akustišport

Sklovláknité povrchy

Viac info - Samson - tkaný umývateľný

hladký povrch špičkovej kvality