Priemyselné panely

Priemyselné panely

Ekonomické a účinné panely Industry do priemyslu musia byť nehorľavé,lacné a účinné. Panely sa kladú celoplošne a znižujú hluk podľa podmienok o 2-10 dB. Zdroje hluku sa snažíme izolovať ich kapotážou a až potom aplikujeme panely na steny a stropy,čím znižujeme akustický tlak a hluk. Panely Industry sú vhodné pre každý priestor,kde je potrebne znižovať hluk.

Industry

Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z jednej alebo oboch strán kašírované sklotkaninou. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu. Panel sa ukladá na steny v hrúbke 50 alebo 100mm a dokáže znížiť akustický tlak až do 11 dB.

Industry Resist Frame

Panel Industry Resist Frame  je klasický panel Industry v kovovom ráme chránený kovovou mriežkou na lícnej strane .

Industry Shield

Najjednoduchšou ochranou proti hluku je kapotáž zdroja hluku. Práve Panel industry Shield spolu s H profilmi umožňuje jednoduchú a účinnú kapotáž.  

panel Industry Exterier

 Pre aplikácie v exteriéri vyrábame pohltivý panel, ktorý sa aplikuje na pevnú stenu v U profiloch. Na lícnej strane panela sa nachádza špeciálna sklotkanina s hydrofobizovaným záterom s úpravou voči pôsobeniu klimatických podmienok. Panel je odolný voči mechanickému poškodenie s vysokou pohltivosťou zvuku.