Fólie

Fólie

Pre hygienické priestory a priestory s vysokou vľhkosťou sa s výhodou používajú fóliované povrchy.
Versatille - Pearls je fóliovaný hrubo texturovaný povrch určený na aplikáciu v hygienických priestoroch, kde sa vyžaduje aj estetický povrch.
PVC fólia ako povrch akustických prvkov sa aplikuje v priestoroch s nadmernou vľhkosťou a možnosťou kondenzácie pár.

Versatille - Pearls

Jedná sa o fóliovaný hrubo textúrovaný povrch určený na aplikáciu v hygienických priestoroch, kde sa vyžaduje aj estetický povrch. Je vhodný najmä do kúpelní a…

PVC fólia

Ako povrch akustických prvkov sa aplikuje v priestoroch s nadmernou vlhkosťou a možnosťou kondenzácie pár (zimné štadióny, uzatvorené kúpaliská). Pohltivé jadro je uzavreté vo fólii…