Vplyv akustických panelov na priestor

Zlá akustika v priestore, v ktorom sa zdržiavate dlhšiu dobu, môže mať výrazný vplyv aj na váš emočný stav. Priestor, v ktorom sa každý zvuk ozýva a pocitovo je v ňom veľký hluk môže s našou psychikou narobiť veľké veci. Je preto veľmi dôležité, aby sa v takomto priestore urobili potrebné akustické opatrenia.

Na nasledovnom obrázku môžete vidieť šírenie zvuku pri nepoužití žiadnych akustických materiálov a následne pri použití abrosbérov a difúzorov.zobrazenie sirenia zvukuUkážka rozdielu medzi priestorom akusticky upraveným a priestorom v "surovom" stave

video512x512

Audio ukážka

Čas dozvuku na 1000Hz je v tomto prípade 1,7s.
Ukážka nahrávky vytvorenej pred aplikovaním akustických priestorových absorbérov Obifon Oblaky

video512x512

Audio ukážka

Čas dozvuku na 1000Hz je v tomto prípade 0,8s.
Ukážka nahrávky vytvorenej po aplikovaní akustických priestorových absorbérov Obifon Oblaky

Oblaky - skupiny Neo

Kladenie akustických oblakov v radoch s pravidelnými medzerami, vyžaduje závesný systém a nie lanká ako pri voľnom kladení, výhodou je ich variabilita, ako výšková tak aj farebná a tvarová. Závesný systém umožňuje dodržanie rozostupov a fixáciu jednotlivých panelov a radov medzi sebou

 

Akufon Box

Drevený panel v tvare krabice s perforovaným povrchom a akustickou výplňou. Rôzne dreviny, rôzne typy perforácii a dokonca vlnovitá lícna strana.

Drevené akustické nehorľavé dosky

Zhromažďovacie miestnosti a únikové cesty

Jedným zo základných požiadavkov požiarnych predpisov je vytvorenie podmienok zaisťujúcich bezpečnú evakuáciu osôb z horiacich objektov. K tomuto účelu sú navrhované únikové cesty, pri ktorých projektovaní sú zohľadnené požiadavky noriem požiarnej ochrany a ďalších platných predpisov upravujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. Úniková cesta je definovaná ako "komunikácia, ktorá umožňuje bezpečenú evakuáciu osôb zo stavby alebo jej časti ohrozenej požiarom na voľnom priestranstve, poprípade prístup požiarnych jednotiek".

detail

 

Rozlišujeme tri typy únikových ciest

 • favicon Nechránená úniková cesta
  Je každá trvale voľne prístupná komunikácia v posudzovanom požiarnom úseku s požiarnym rizikom, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej, respektíve čiastočne chránenej únikovej cesty. Nemusí byť od ostatných priestorov posudzovaného požiarneho úseku oddelená stavebnými konštrukciami.
 • favicon Čiastočne chránená úniková cesta
  Je trvale voľná komunikácia, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty.
 • favicon Chránené únikové cesty
  Musia byť najmenej v III. stupni požiarnej odolnosti pri h

 

Typy chránených únikových ciest.

Podľa doby, počas ktorej sa pri požiary môžu osoby v únikovej ceste bezpečne zdržovať sa chránené únikové cesty delia na:

 • favicon Chránené únikové cesty typu A
 • favicon Chránené únikové cesty typu B
 • favicon Chránené únikové cesty typu C

 

Chránené únikové cesty musia mať núdzové osvetlenie funkčné aj počas požiaru po dobu: A 15min., B 30min., C 45min.

Pri navrhovaní únikových ciest sa nepočíta s tým, že na chodbách, schodištiach (únikových cestách) je nejaký horľavý materiál. Pokiaľ by v týchto miestach došlo ku vzniku požiaru, sú osoby unikajúce pred požiarom ohrozované spolodinami horenia, nedostatkom kyslíku, prípadne plameňom a teplom. Preto je nutné do týchto priestorov inštalovať iba materiál či zariadenia, ktoré sú nehorľavé, prípadné ťažko horľavé.

Je nutné si uvedomiť, že únikové cesty majú zaisťovať bezpečnú evakuáciu osôb ohrozených požiarom a rýchle a účinné záchranné práce jednotiek požiarnej ochrany. A je neskoro sa po vzniknutom nešťastí pýtať, či bolo všetko v poriadku, a či sa niečomu nedalo zabrániť.

Zároveň nie je možné očakávať, že únikové cesty budú stroho slúžiť len svojmu účelu a teda evakuácii osôb a nebudú využité i ako časť interiéru. Preto je potrebné voliť materiály, ktoré spĺňajú nielen hľadisko bezpečnosti - nehorľavé materiály, ale i hľadisko estetiky. Jedným z týchto materiálov sú výrobky spoločnosti Grena, nehorľavé a protipožiarne dosky Grenamat, ktoré slúžia pre interiérové obklady únikových ciest, prípadne pre výrobu nábytku, revíznych uzáverov v únikových cestách apod. Dosky sú nehorľavé podľa reakcie na oheň v triede A1 (Grenamat AL) prípadne v triede reakcie na oheň B (Grenamat B). Oba tieto typy dosiek je možné upravovať rôznymi dekoratívnymi povrchmi pri splnení požiarne technických požiadavkov.

 

Zhromažďovacie priestory

Zhromažďovacie priestory musia svojím prevedením vytvárať priaznivé podmienky k zaisteniu bezpečnej evakuácie. Použíté materiály sa navrhujú tak, aby v dobe požiaru nevznikali toxické plyny alebo dym a tým bola zaistená bezpečná evakuácia osôb. Pre tieto priestory sú potom predovšetkým určené materiály s reakciou na oheň A1, A2 prípadne B-s1,d0 s indexom šírenia plameňa is=0 mm/min v závislosti na ďalších požiadavkách. Zároveň nesmú byť použité hmoty, ktoré pri požiari odkvapkávajú alebo opadávajú, aby neboli ohrozené osoby v zhromažďovacom priestore. Tieto požiadavky sú splnené pri použití dosiek Grenamat AL prípadne B vrátane ich povrchovej úpravy.

 

Samson


Samson je tkaný umývateľný hladký povrch špičkovej kvality.  Štandartne je biely.

Používa sa na mechanicky namáhané produkty s vysokou mechanickou odolnosťou.

Je nehorľavý .

samson povrch
 

 

Golem - ukážka materiálu

Inteligentné vyhľadávanie produktov spoločnosti Obifon

Pripravili sme vám možnosť rýchlo vyhľadávať naše produkty podľa vašich konkrétnych potrieb. Vyberte si z bočného menu jednu alebo viac požadovaných vlastností a rýchlo vyhľadajte produkty, ktoré hladáte.

Súčasne prikladáme pre rýchle rozhodovanie o designovej stránke riešenia možnosti stvárnenia akustických panelov.

Stenové panely
vzor na ART      
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Protihlukový panel-PP 1

protihlukovy panel Protihlukový panel PP 1 je akustická zástena, určená na zvukové uzavretie hlučného priestoru .

 

Akufon BL /bezšpárová lamela/

Akufon BL (bezšpárová lamela) je drevený panel, s perom a drážkou na bočných hranách čím je možné vyskladať bezšpárové súvislé plochy.

Akustika

 
 
 

Akustika zahrňa v sebe riešenia akustiky v danom priestore čo sa označuje priestorová akustika a prestup hluku cez stavebné konštrukcie čo sa označuje ako stavebná akustika. Obe časti spolu súvisia ale je dobré poznať rozdiel medzi nimi.

Riešenia v priestorovej akustike sú dôležité z hľadiska kvality posluchu a zníženia hluku. V stavebnej akustike riešia len zníženie hluku spravidla zvýšením nepriezvučnosti stien a stropov alebo izoláciou hluku.
Firma OBIFON sa primárne zaoberá priestorovou akustikou ale má riešenia a materiály na potlačenie hluku v bytovom sektore ako aj v priemysle.

Výrobou akustických panelov, kaziet, absorbérov, difúzorov a diffsorbérov sa zaoberáme z dôvodu, že sa snažíme zlepšovať akustické vlastnosti priestorov našich zákazníkov. Mnoho ľudí sa mýli v tom, že za dobrý zvuk je zodpovedná kvalitná hifi zostava, či drahý televízor. Pravda je však taká, že ak tieto zariadenia umiestnime do akusticky neošetreného priestoru (v dnešnej dobe nastupuje minimalizácia objektov nachádzajúcich sa v obytnom priestore a tak zanikajú prirodzené absorbéry schopné znižovať dobu dozvuku v priestore), ich výstup bude nekvalitný. Akustickým ošetrením priestoru môžeme znížiť dobu dozvuku, a dopriať tak našim ušiam kvalitný posluch.

Na nasledovnom obrázku môžete vidieť šírenie zvuku pri nepoužití žiadnych akustických materiálov, pri použití abrosbérov a pri použití difúzorov.zobrazenie sirenia zvukuVýsledný efekt záleží na rôznych faktoroch:

 • favicon Jedným z hlavných faktorov, ktorý môže značne ovplyvňovať výslednú akustiku je priestor, v ktorom tento problém riešime. V dnešnej dobe sa priestory stávajú značne nerovnomerné, čo akustike v nich neprospieva a rovnako aj jej riešenie je náročnejšie.
 • favicon Druhým faktorom môže byť často aj cena. Sme schopní navrhnúť Vám optimálne riešenie Vášho priestoru, avšak cena priamo zodpovedá počtu a typu použitých materiálov. Vždy sa snažíme hľadať riešenie, ktoré je optimálne pre nášho zákazníka, preto ak nefunguje jedno z riešení, snažíme sa nájsť druhé.

V akustike využíme nasledovné akustické materiály:

 • favicon Textilný panel  z PES vlákna
 • favicon PU akustická pena čierna otvorene póry
 • favicon Melamínová pena  biela Basotec
 • favicon Minerálne vlákno  Nobasil

Porovnanie akustických materiálov
Jednoznačne najlepším materiálom, čo sa týka akustiky je textilný panel vďaka svojej jemnosti a štruktúre.

porovnanie panelov

Chcete sa dozvedieť viac o základoch akustiky alebo o normách a predpisoch, ktorými sa pri navrhovaní riešení musíme riadiť?

teach

Základy akustiky

Zistiť viac
law

Normy a predpisy

Zistiť viac
industry

Akustika v priemysle

Zistiť viac