Grenamat A1

grenamatGrenamat  je doska vyrobená z expandovaného vermikulitu a prísad čím získava nehorľavosť. Je ekologicky nezávadná a odoláva teplotám až do 1200oC. Povrch dosky je opatrený fóliou CPL alebo dýhou, čím vytvára drevené povrchy vhodné do interiérov.

Možnosti použitia
Jej požiarna odolnosť A2 s1d0 ju predurčuje do únikových, zhromažďovacích alebo iných požiarne exponovaných priestorov. Variantou je aj odolnosť B alebo C. Dierovaním vzniká zvukovopohltivý panel,  ktorý sa používa do priestorov a častí, kde je zvýšené mechanické zaťaženie povrchu. Jeho akustické a estetické vlastnosti ho predurčujú do priestorov na utlmenie hovoreného slova ako auly, prednáškové sály, kancelárie prípadne sa kombinuje s inými typmi panelov.