Paravan Industry

industry Akustický paravan Industry je mobilná akustická zástena ,určená na zvukové uzavretie priemyselného  priestoru pred okolitým hlukom. Má hliníkový rám a nehorľavú mechanicky odolnú  povrchovú úpravu. Je z jednej strany pohltivý a z druhej nepriezvučný čo podmieňuje jeho správne použitie. Pri extremnych požiadavkach na mechanickú odolnosť doporučujeme povrch z dierovaného plechu.
Možnosti aplikácie
Paravan Industry  je určený do  priemyslu, kde je dôležité odcloniť zdroj hluku prípadne upraviť akustické vlastnosti v časti priestoru . Vyskladaním viac paravanov je možné hlukovo uzavrieť zdroj hluku prípadne pracovisko obsluhy. Hlukové zaclonenie zdroja hluku je najlacnejším riešením ako zníziť uroveň hluku.

 

Popis výrobku

Varianty paravanu  Industry
Paravan v kovovom ráme s nehorľavou povrchovou úpravou.

  • Varianta 1 - Štandart /absorb-shield /: štandartným prevedením je paravan s jednou stranou pohltivou a druhou reflexnou s nepriezvučnym účinkom.To znamená,že paravan sa aplikuje pohltivou stranou ku zdroju hluku a zamedzuje prestupu zvuku. Slúži ako hluková zástena.
  • Varianta 2- /absorb-shield-absorb/ : kde sú obe strany pohltivé s nepriezvučnym účinkom.Slúži znovu ako hluková zástena s obojstranným účinkom.
  • Odnožou týchto variant je Double paravan  : Je to paravan s menitelnym uhlom roztvorenia .
Rozmery paravanov Štandart
Označenie
Šírka mm Výška mm

Hrúbka mm

Paravan Industry    
600-1000 1500 - 2000
60
Paravan Double
2 x 600
1500-2000 60

 

 

 

 

Montáž

montazMontáž paravanov spočíva v osadení nožičiek prišroubovaním o spodnu hranu.

                    

Akustické vlastnosti

akustikaAkustické varianty :

 Názov produktu : Modular Standart

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene. 

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

 Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Modular Standart

 Názov produktu : Modular Bass

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo  na stene.

 Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie nízkych (bassových) frekvencií.

 Modular Bass

  Názov produktu : Modular Mid

 Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na  stene.

 Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie stredných frekvencií.

 Modular Mid

 Produkt  : Modular Bass-Mid

Akustika Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene, a aj s odsadením 50 resp. 200mm od steny.

Aplikácia : Panel je vhodný na použitie ako doplnok pre potlačenie nízkych prípadne vysokých frekvencií.

 Modular Bass-Midd

 

Technické vlastnosti

 ohen

Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť:Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti: Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
8 kg /m2 pri hr. 50mm
pristupnost Prístupnosť:
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Galéria

hlinik