Diffsorbér Prisma

Zverejnené v Difúzory

Diffsorber vďaka svojmu tvaru polvalca a použitému materiálu je najúčinnejším pohlcovačom zvuku na trhu, pohlcuje zvuk takmer v celom pásme .

Popis výrobku

Varianty  a rozmery diffsorbéru PRISMA

  Dĺžka mm  Šírka mm

 Hrúbka mm

   
Diffsorber  Prisma diagonal
400 400 20-100

diffsorber prisma diagonal0

Diffsorber  Prisma štandart
400 400 20-100 diffsorber prisma
* iné rozmery po konzultácii

 

Možnosti použitia:
Polvalcový  pohlcovač zvuku Diffsorber vďaka svojej účinnosti sa hodí do zvukových štúdií a domácich kín, kde je žiadúce minimálne množstvo akustických prvkov v interiéri  v jednom tvarovom prevedení s pohlcovaním na všetkých frekvenciách. Svojím výrazným tvarom sa hodí aj do veľkých spoločenských priestorov.Je potrebné si uvedomiť,čím účinnejší akustický prvok použijeme tým ich potrebujem menej. Prvok sa skladá z pohltivého jadra obaleného tkaninou, prípadne ďalšie vrstvy upravujúce krivku dozvuku..

  • V malých miestnostiach je často potrebné zabezpečiť kontrolovaný odraz zvuku v miestach prvého odrazu, a zabezpečiť homogénne zvukové pole.
  • Pokiaľ povrch stien je blízko poslucháča je potrebný účinný difúzny povrch.

Montáž

montaz  Montáž Diffsorbera na stenu sa aplikuje napichnutim na "ježkov" alebo bočne klipy.
jezko3Akustické vlastnosti

akustikaAkustické vlastnosti 

Názov produktu : Diffsorber Prisma Diagonal (praktický koeficient zvukovej pohltivosti αp) diff prisma diagonal


Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely Diffsorber sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Šírenie plameňa po povrchu: varianta Coral nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost Mechanické vlastnosti:  Prvky Diffsorber neodolávaju hrubému mechanickému zataženiu ako pichanie tvrdými predmetmi alebo kopanie.
hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.
cas Hmotnosť
4kg /kus
pristupnost Prístupnosť:
Panely sú ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchy

povrchyZákladné povrchové úpravy prvkov Diffsorber

coral fontex final

Coral - imitácia drsnej omietky,

farba biela alebo podľa RAL 

Fontex

Final

Galéria

Kino2 web