Predávame ticho,ktoré získate aplikáciou nami vyrábaných produktov.

Pokiaľ riešime ticho v miestnosti, kde hluk vzniká - riešením je čiastočná aplikácia pohltivých /tlmiacich/ materiálov na stenu a strop. Rieši to priestorová akustika. Pokiaľ riešime problém prestupu hluku z okolia do našej miestnosti alebo opačne musíme zvýšiť nepriezvučnosť stien a stropov, celoplošnou aplikáciou zvukovoizolačným materiálom. Rieši to obor stavebna akustika.     Ponúkame bezplatné konzultácie a navrh riešenia ako efektívne "ticho"dosiahnuť.