Powered by Smartsupp

Poradňa

Žiadna položka

Články

Akustika v priemysle

Akustika v priemysle

Priemyselné haly sú priestory, kde sa zdržuje obsluha zariadení a strojov, ktorá musí byť chránená pred často  hlukom, nakoľko v mnohých priestoroch sa nachádza väčšie množstvo strojov. Efektívne je  tento hluk potlačiť čo možno najbližšie pri jeho zdroji.Vo všeobecnosti platí, že prípustný hluk v priemyselnom priestore je na hranici 85dB.


Koľko panelov potrebujem na dosiahnutie dobrej akustiky?

Koľko panelov potrebujem na dosiahnutie dobrej akustiky?

Častý dopyt pri požiadavke na lepšiu akustiku je koľko panelov potrebujem. ? Pokúsime sa odpovedať v tomto článku. Z praxe je známy poznatok,že cca 30% panelov z plochy stropu alebo stien dosahuje už veľmi dobré hodnoty utlmenia dozvuku. Pre presnejší výpočet doporučujeme použiť našu kalkulačku....


Ako porovnať kvalitu akustických materiálov?

Ako porovnať kvalitu akustických materiálov?

Ako porovnať kvalitu akustických materiálov najlepšie jednou hodnotou? Máme dve hodnoty a to   NRC /koeficient redukcie hluku/  a stupeň zvukovej pohltivosti  alfaw,ktoré sa často používaju na vyjadrenie kvality. Pozrime sa na rozdiel a ktorá hodnota je presnejšia...


Riešenia pre pracovné prostredie

Riešenia pre pracovné prostredie

Počas nášho pôsobenia v oblasti výroby akustických prvkov sme realizovali projekty, ktoré boli zamerané na zlepšenie pracovného prostredia. Firmy si objednávajú naše služby, kvôli riešeniu problémov s ozvenou, hlukom či dozvukom. Pomáhali sme správne nastaviť malé kancelárie aj veľké openspace kancelárie. Hluk, ktorý vzniká pri práci, pri rozhovoroch s kolegami či pri telefonátoch, pri poradách a mnohých iných pracovných aktivitách, môže nepriaznivo vplývať na pracovný výkon.

Viac si prečítajte v tomto článku.


Školské priestory

Školské priestory

Správna akustika je aj v školských priestoroch potrebná a je veľmi dobrým pomocníkom hneď z niekoľkých dôvodov.

Správna akustika je pri vyučovacom procese významná, pretože zlepšuje pozornosť detí, ich schopnosť koncentrácie je lepšia. Žiaci si omnoho dlhšie dokážu zapamätať výklad. Správna akustika pomáha aj pedagógom a inému školskému personálu. Vďaka minimalizácii dozvuku a ozveny si menej namáhajú hlasivky pri výklade. Správna akustika pomáha lepšej koncentrácii a eliminuje stresové faktory spôsobené únavou.

Viac si prečítajte v tomto článku.


Odhlučnenie domácnosti

Odhlučnenie domácnosti

V interiéri domu či bytu môže vznikať nepríjemný hluk či ozvena, ktorá je rušivá a dokonca stresujúca. Takéto prostredie narušuje koncentráciu a oberá ľudí o pohodu, ktorú by doma mali mať. Vďaka našim akustickým panelom, ktoré sme navrhli tak, aby bola ich inštalácia jednoduchá, ich dokážete namontovať jednoducho behom niekoľkých minút. Akustické panely sme vyvinuli tak, aby spĺňali aj najvyššie nároky našich zákazníkov.

Viac si prečítajte v tomto článku.