Akustická kalkulačka - Pomocník

Prinášame vám vizuálneho pomocníka pre našu akustickú kalkulačku

Bohužial nefunguje nam posielanie výsledku výpočtu ako PDF na email. Vyplňte si email a zobrazte PDF na PC a uložte si ho! 
Po hodinách vývoja sa nám podarilo pre našich zákazníkov priniesť akustickú kalkulačku slúžiacu ako pomocník pri prvotnom návrhu zvukovopohltivého riešenia požadovaných priestorov. Na tejto stránke nájdete všetky informácie, rady a postup k správnemu používanu našej aplikácie.

Základná obrazovka

uvodny obrazok

Popis základných častí aplikácie

  1. Pre zobrazenie všetkých informácií o našich produktoch prosím použite tlačítko Zobraziť ponuku produktov, ktoré vás prenesie na našu stránku do časti Naše produkty.
  2. Graf zobrazuje vstupnú, výstupnú krivku a krivku požadovaných tolerančných limitov pre danú miestnosť.
  3. Políčka pre zadanie vstupných hodnôt posudzovanej miestnosti a použitých absorbčných materiálov.
  4. Legenda ku grafu obsahuje informácie o červenej vstupnej krivke času dozvuku v miestnosti bez absorbérov. Modrá krivka ukazuje zmenu v čase dozvuku pri použití našich absorbérov. Sivé krivky sú normované tolerančné limity pre daný typ miestnosti. Kladným výsledkom pri použití našej aplikácie je modrá krivka, ktorá sa nachdádza v sivých tolerančných krivkách.
  5. Informácia o kladnom alebo zápornom výsledku vypočítanej úpravy.
  6. V prípade, že máte záujem o ďalšie spracovanie vášho výpočtu, vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo. Vypočítané údaje preveríme a následne vás budeme kontaktovať ohľadne ďalšieho postupu.

Postup pre zadanie vstupných hodnôt a údajov

pouzitie V prvom kroku je potrebné vybrať správny typ použitia. Každý typ miestnosti má svoje normované tolerančné limity, v ktorých sa musia výsledné akustické úpravy pohybovať.
rozmery miestnosti Vyplňte presné rozmery posudzovanej miestnosti. Je dôležité použiť presné miery, nakoľko aj menšie rozmery môžu zmeniť výsledné akustické pôsobenie na miestnosť.
dodatocne udaje miestnost V tejto časti môžete vybrať materiály, z ktorých sú tvorené steny, strop a podlaha. Rovnako môžete pridať aj výmeru okien, sadrokartónových / OSB obkladov, ktoré sa v miestnosti nachádzajú a na vstupnú akustickú krivku majú rovnako dopad. Pomocou znaku PLUS môžete v častiach Stena a Podlaha pridať ďalšie prvky nachádzajúce sa v miestnosti (koberce, závesy, okná apod.)
absorbery Postupne pridávajte absorbéry podľa potreby. Ich množstvo a počet je potrebné upraviť až do bodu, kedy sa modrá krivka v grafe dostane do sivých liniek označujúcich tolerančné limity pre danú miestnosť. Počet, umiestnenie a samotný typ je možné následne konzultovať.

Pomocou znaku PLUS je možné pridať ďalší typ absorbéru. Pomocou tlačidla MÍNUS je potom možné daný typ absorbéru z výpočtu vymazať. Pomocou tlačidla HVIEZDIČKA pri vybranom absorbéri je možné v dolnej časti kalkulačky zobraziť informácie o produkte.

Je možné pridávať neobmedzené množstvo rôznych absorbérov. Je však potrebné myslieť na to, že niektoré typy absorbérov je možné aplikovať len na strop alebo stenu. V takom prípade vám naša aplikácia oznámi, že pri prekročení rozmeru stien alebo stropu nie je možné zadať množstvo, ktoré je pre danú časť miestnosti väčšie ako samotná plocha.