Powered by Smartsupp

Výrobca
Obifon, s.r.o.

Kód produktu
TECH0069

Zvukovo izolačný panel OBIFON Soundshield je kontaktný zvukovoizolačný prvok na zvýšenie nepriezvučnosti stien a stropov. Preplátovaná dvojvrstvá SDK doska spolu s vrstvou pružnej pohltivej vrstvy vytvarajú protihlukovú vrstvu ktorá sa aplikuje na steny. Výhodou je suchý proces a nízka hrúbka 30-50mm . viac

Popis produktu

Panel Soundshield sa vyrába vo viacerých hrúbkach aby bolo možné splniť široké požiadavky na hlukový útlm ako aj minimalizovať stratu priestoru spôsobenú hrúbkou materiálu.

ΔRw index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti (dB) udáva zvýšenie nepriezvučnosti steny pridaním daného materiálu. Dôležité je, že hodnota sa vzťahuje len na danú skladbu steny alebo stropu.

Rw index váženej nepriezvučnosti – Rw (dB) (Weighted sound reduction index) je udávaná jednočíselná hodnota, ktorá sa odčíta pri kmitočte 500 Hz z posunutej smernej krivky podľa platných noriem STN EN ISO

Vysoká vzduchová nepriezvučnosť až 33 dB.

  • výborná vzduchová nepriezvučnosť Rw = 32-35 dB
  • antivibračný spoj medzi stenou a panelmi
  • rýchla montáž

Možnosti použitia

Pri šírení hluku cez stenu nemá väčšinou zmysel izolovať inú stenu ako tú vašu. Ak hluk nie je extrémny a potrebujete odhlučniť len bežný hluk ako hovorové slovo a tichšiu hudbu, bude Vám postačovať kontaktná zvuková izolácia steny. Čo je kontaktná izolácia? Panel Soundshield  sa prikladá priamo na stenu, a nemá žiadnu vzduchovú medzeru. Hrúbka celej izolácie má následne 5 cm. Panel má široké možnosti použitia ako na steny tak aj na strop v bytovom sektore a sektore rodinných domov prípadne komerčných priestorov.

Akustické vlastnosti

Názov produktu: Soundshield izolácia zvuku.
Panel Soundshield Var.1 má nameranú vzduchovú nepriezvučnosť 40 dB podľa STN ISO 717-1 /vid graf/.

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Soundshield na tehlu.

Názov Hodnota RW Nárast váženej nepriezvučnosti
Tehla 120 43dB -
Tehla Soundshield 20 52dB 9dB
Tehla Soundshield 50 64dB 19dB

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Tehla 120 0,37 0,41 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,76 43dB
Tehla Soundshield 20 0,36 0,31 0,42 0,67 0,86 1,04 1,21 1,35 52dB
Tehla Soundshield 50 0,27 0,38 0,56 0,75 0,93 1,11 1,29 1,48 64dB

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Soundshield na panel.

Názov Hodnota RW Nárast váženej nepriezvučnosti
Panel 150 39dB -
Panel Soundshield 20 47dB 8dB
Panel Soundshield 50 58dB 19dB

 

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Panel 150 0,39 0,43 0,47 0,53 0,60 0,65 0,71 0,77 39dB
Panel Soundshield 20 0,37 0,33 0,44 0,69 0,88 1,06 1,23 1,37 47dB
Panel Soundshield 50 0,28 0,40 0,57 0,77 0,95 1,13 1,31 1,50 58dB

Index prídavnej izolácie váženej nepriezvučnosti pri aplikácií panelov Soundshield na ypor.

Názov Hodnota RW Nárast váženej nepriezvučnosti
Ypor 150 33dB -
Ypor Soundshield 20 45dB 12dB
Ypor Soundshield 50 57dB 22dB

 

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz RW
Ypor 150 0,29 0,33 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67 33dB
Ypor Soundshield 20 0,28 0,26 0,30 0,58 0,77 1,01 1,12 1,27 45dB
Ypor Soundshield 50 0,22 0,27 0,47 0,66 0,85 1,02 1,20 1,39 57dB

Základné povrchové úpravy

Na panel Soundshield sa aplikuje ako posledná vrstva SDK doska s následným vytmelením a náterom farby.

Technické vlastnosti:

oheň

Reakcia na oheň

Panely Soundshield sú vyrábané z minerálnej vlny a sadrokartonu, ktoré sú nehorľavé.
Odolnosť voči ohňu a požiarna odolnosť patrí pod STN 13501-1 do skupiny A2, S1, D0 - ťažko horľavý
informačná požiarna odolnosť je 45 minút

vlhko

Odolnosť voči vlhku

Nehygroskopický materiála odolný voči 80% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.

tvrdosť

Mechanické vlastnosti

Produkt je vhodný do priestorov, v ktorých je potrebné zamädziť zvuku prichádzajúcemu z okolitých priestorov a miestností.

hygiena

Hygiena

Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami a ani hubami.

hmotnosť

Hmotnosť

15-30 kg/m2

prístupnosť

Prístupnosť

Panely sú ľahko demontovateľné.

čistenie

Čistenie

Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.
Použitie v: Interiéry
Materiál jadra Minerálne vlákno - nehorľavé
Problém Hluk od susedov/zvonka
Umiestnenie na: Stenu

Montáž: