Powered by Smartsupp

Zvukotesná MLV fólia Tecsound

Pre priemysel
Cena
16,10 € s DPH

Výrobca
Obifon, s.r.o.

Kód produktu
TECH0071

Spresnite výber produktu

Na sklade
ks

Ekologicky nezávadná hluk tlmiaca foliaTecsound . Vzhľadom k jej vlastnostiam a vysokej nepriezvučnosti pri kombinácii s vhodnými pohltivými materiálmi je možné dosiahnuť podstatné zníženie prestupu hluku stavebnými konštrukciami. Vhodná ako prídavná vrstva pri aplikácii SDK konštrukcií. Výborná na zamedzenie vibrácii plechových izolačných konštrukcií a obalenie potrubí s rozvodmi medií. Jej vysoký účinok je odvodený od jej váhy a plasticity nie hrúbky! viac

Kategória / materiál zvukovoizolačná membrána /plnený polymér
Zvuková nepriezvučnosť Rw
50 -Rw=22dB  a  Tecsound 100 - Rw=28db
Stupeň horľavosti B s2,d0
Mechanické vlastnosti vysokoelastická a tažká

Zvukovo izolačný pás Tecsound je nepriezvučná akustická fólia, ktorá Vám odhluční priestor. Tecsound používame ako súčasť akustických výrobkov a používame ho aj ako izoláciu v interiéroch.

Tecsound je neasfaltická, hygienicky a ekologicky nezávadná, hluk tlmiaca fólia MLV (mass loaded vinyl) . Vzhľadom k jej vlastnostiam a vysokej nepriezvučnosti pri kombinácii s vhodnými pohltivými materiálmi je možné dosiahnuť podstatné zníženie prestupu hluku stavebnými konštrukciami.

Vďaka veľmi dobrým izolačným a zvukovým vlastnostiam zvukotesnej MLV fólie Tecsound už viac nemusíte murovať hrubé priečky, stačí ak použijete Tecsound v kombinácii s minerálnou vlnou od firmy Obifon pri tvorbe SDK konštrukcie. Výborná je na zamedzenie vibrácií plechových izolačných konštrukcií a obalenie potrubí s rozvodmi.

Ak potrebujete urobiť novú priečku, izolovať hluk od susedov, izolovať hluk zo stupačiek, tak nepriezvučná MLV fólia Tecsound je pre Vás to pravé riešenie. Vysoký účinok MLV fólie je odvodený od jej váhy a plasticity nie hrúbky.

Popis výrobku:

Rozmery MLV  fólie Tecsound

Varianta Váha kg/m2 Hrúbka v mm Rozmery rolky  
Tecsound 50 5 2,5 6x1,22 m
Tecsound 70 7 3,5 5x1,22 m
Tecsound 100 10 5 1x1,22 m

Výhody

  • vynikajúca zvuková izolácia v kombinácii s flexibilne ohybnými prvkami
  • znižuje vibrácie na kovových povrchoch
  • vysoká ohybnosť
  • jednoduchá manipulácia a montáž, aj na nerovnomernom povrchu
  • ľahko sa dá rezať nožom alebo nožnicami
  • dobrá priľnavosť na väčšinu povrchov
  • pôsobí aj ako parozábrana
  • odolný voči teplotným výkyvom
  • výborná odolnosť proti starnutiu
  • odolný voči hnilobe

Varianty
Varianta Tecsound SY je so samolepiacou vrstvou umožňujúcu jednoduchú montáž

Možnosti použitia
Vysoká plasticita tejto fólie umožňuje nielen prekrytie tvarovo veľmi zložitých plôch, ale aj zníženie rezonancie a vibrácií tenkých plechov, pričom táto schopnosť sa významne nemení ani v závislosti na čase ani na nízkých teplotách. Problémom býva izolácia rúr vykurovania alebo vzduchotechniky a práve tu fólia Tecsound je ideálnym materiálom.

Akustické Vlastnosti:

Použitím MLV fólie Tecsound v kombinácii so sadrokartónými (SDK) doskami výrazne zlepšuje ich správanie pri nízkych frekvenciách. Vložením elastickej membrány Tecsound medzi SDK dosku a kovovú konštrukciu odstránite akustický most medzi dvoma materiálmi.

                        

   

Nasledujúce údaje sú získané z akustických skúšok na izolácii tvorenej dvomi sadrokartónovými doskami (SDK) hr. 12,5 mm, konštrukciou oceľových profilov hr. 48 mm, doskou z minerálnej vlny hr. 45 mm a MLV fólie Tecsound SY 50.

Tecsound má výborné izolačné schopnosti pri kombinácii s plechovou strechou

Technické vlastnosti:

Reakcia na oheň

trieda B s2 d0  podľa  EN 13 501

Odolnosť voči vlhku

Nasiakavosť podľa ČSN 64 0112: 14 dní.....0,61; 28 dní.....0,87

vlhkosť  14 dní.....0,07; 28 dní.....0,09

difúzia vodnej pary uQmax = 2,37.104 podľa ČSN 73 2580

môže byť použita ako parozábrana

odolnosť v alkalickom a kyslom prostredí dobré podľa ČSN 640242

Mechanické vlastnosti

Ohybnosť za nízkých teplôt (UEAtc)    bez porušenia do -20°C
Medzere pevnosť v ťahu (UNE 104-281/6.6)    30 N/cm2     Prieťažnosť na diery pevnosti (UNE 104-281/6.6)    300%     Pevnosť v tlaku    4,84 kg/cm2  

Hmotnosť

Od 5 do 8 kg/m2  podľa hrúbky a typu

Objemová hmotnost     2,0 ± 0,05 g/cm2

Čistenie

Čistenie vodou
Umiestnenie na: Stenu, Strop
Určené pre: Byty/Domy, Kancelárie, Priemysel, Športoviská, Spoločenské priestory, Kino/Divadlo, Domáce kino, Nahrávacie štúdio, Garáž/Pivnica
Materiál jadra iné
Povrchová úprava izol. membrána
Tvar akustického prvku membrána

Montáž:

Montáž sa vykonáva podľa stavebných podmienok a požiadaviek. Tecsound sa inštaluje lepením dvomi spôsobmi:

A: nástrekom kontaktného lepidla

B: použitím varianty SY, ktorá má samolepiacu vrstvu.

Pri variante SY so samolepiacou vrstvou stačí stiahnuť ochrannú fóliu a zvukotesnú fóliu nalepiť priamo, tam kde ho potrebujete. Pri montáži sadrokartónových priečok sa na hranicu stropu aj podlahy používa Tecsound Band.

Alternatívne produkty2