Powered by Smartsupp

Sylomer sú trvalé pružné pásy vyrobené na báze polyatherurethanu (PUR) vhodné pre zníženie vibrácií a otrasov. Používajú sa aj ako trvalo pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojov ale i do základov budov.

Vibrácie a štrukturálny hluk môžu viesť ku značným problémom v budovách alebo pri práci na strojoch. Oba javy - vibrácie aj štrukturálny hluk - môžu byť znižované priamo na zdroji alebo u príjemcu. Najekonomickejšie a najefektívnejšie je samozrejme predchádzanie vzniku vibrácií a štrukturálneho hluku priamo na zdroji samotnom. viac

Popis výrobku

  • Statické zaťaženie: Ak je Sylomer v stavbe inštalovaný správnym spôsobom - zaťažený maximálne dovoleným statickým zaťažením - nemôže dôjsť k žiadnemu jeho poškodeniu. Nastane iba určité stlačenie v čase.
  • Pôsobenie UV-žiarenia: Pretože Sylomer pôsobením UV-žiarenia trošku zožltne, môže byť použitá určitá ochrana, ktorá zabráni zmene farby materiálu. Funkcie Sylomeru týmto nie sú ovplyvnené.
  • Dynamická tuhosť pod vodou: Po trojmesačnej dobe vo vode dynamická tuhosť materiálu narástla.
  • Tropický test: Po 56 dňoch v tropickom prostredí (95% relatívna vlhkosť a teplota 80oC) vzorky vykazovali nepatrný pokles odolnosti.
  • Ozón: Sylomer je odolný proti ozónu dokonca aj vo vysokých koncentráciách.
  • Ochrana pred baktériami a hubami: Vzhľadom k chemickej štruktúre Sylomeru, tento materiál nie je napádaný baktériami ani hubami.
  • Olej a mastnoty: Sylomer je odolný voči olejom a mastnotám. Niektoré zo skúšaných vzoriek miestami nabobtnali.

 Vlastnosti výrobku

Typ materiálu
Farba žltá oranžová modrá ružová zelená hnedá červená šedá tyrkysová fialová
Statický rozsah užitia [N/mm2] 0.011 0.018 0.028 0.042 0.055 0.110 0.220 0.450 0.850 1.200
Maximálne zaťaženie [N/mm2] 0.50 0.75 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00
Metrický tlak [kgf/mm2] 0,0011 0,0018 0,0029 0,0043 0,0056 0,0112 0,0224 0,0459 0,0867 0,1224
Prevádzková teplota [oC] -30 +70
Teplotné maximum [oC] +120
Horlavosť B2, B, C a D
Príklad:  (v 1 kgf/mm2 je 9.80665 N/mm2)

Stroj váži 500 kg a stojí na 4 nožičkách o rozmeroch 100x100mm. Pod nožičky chceme použiť Sylomer o  rovnakej veľkosti 10 cm2. Aký Sylomer budem potrebovať?

4 x 10 000 mm2 = 40 000 x 0,0224 = 896 kg 
Budem potrebovať minimálne Sylomer SR220, ktorý zvládne váhu 896 kg.

Statický rozsah užitia (vyjadrený v stálom statickom zaťažení [N/m2])

Príklad:  (v 1 kgf/mm2 je 9.80665 N/mm2)

Rozmery produktu

Názov Hrúbka (mm) Dĺžka (mm) Šírka (mm)
Sylomer SR 11-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 11-25 25 5000 1500
Sylomer SR 18-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 18-25 25 5000 1500
Sylomer SR 28-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 28-25 25 5000 1500
Sylomer SR 42-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 42-25 25 5000 1500
Sylomer SR 55-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 55-25 25 5000 1500
Sylomer SR 110-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 110-25 25 5000 1500
Sylomer SR 220-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 220-25 25 5000 1500
Sylomer SR 450-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 450-25 25 5000 1500
Sylomer SR 850-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 850-25 25 5000 1500
Sylomer SR 1200-12 12,5 5000 1500
Sylomer SR 1200-25 25 5000 1500

Montáž

Materiál sa položí na pripravený hladký a rovný povrch základu. Povrch musí byť suchý. Spoje musia byť prelepené páskou. Doporučujeme prekryť PE fóliou proti vzniku akustických mostov a poškodenia pri montáži.