Pre priemysel
Cena
0 € s DPH

Výrobca
Obifon, s.r.o.

Kód produktu
TECH0045

vyrábané na objednávku

Je to Vertikálny závesený akustický panel, určený do priemyslu na zníženie hluku . Panel ma hrany z kovového U profilu . Má extrémnu účinnosť vzhľadom na veľkú účinnú plochu. viac

Popis výrobku:

Kategória / materiál Vertikálne vešaný panel v tvare baffli  /  minerál
Povrchová úprava sklotkanina Coral
Zvuková pohltivosť alfa w =0,95
Stupeň horľavosti A2 s1,d0
Hrany
U profil kov
Montáž pozri tu

Vertikálne pohlcovače hluku Baffle Industry sú uložené v plechovom eloxovanom ráme, ktorý je zavesený na T profiloch. Hrany ako aj povrch panelov je odolný voči poškodeniu a vyprašovaniu.

Možnosti použitia
Vertikálne absorbéry hluku - Baffle sa používajú ako zavesené panely v priestore pod stropom, kde účinne absorbujú zvuk jeho pohlcovaním vďaka veľkej absorpčnej ploche, ktorú dosahuju svojim zavesením. Znižujú dozvuky v priestoroch, čím klesá úroveň hluku a zlepšuje sa pracovné prostredie. Ich použitie je hlavne vo výrobnej sfére ale aj všade tam, kde nie je možné aplikovať znížený strop resp. je potrebné zvýšiť absorpciu a tým znížiť hladinu hluku


Akustické Varianty:

Aplikácia bafflí na potlačenie hluku v priuemysle je jedna z najúčinejších metód znižovania hluku v priestore.

Základné povrchové úpravy panelov OBIFON Baffle:

Mechanicky odolná sklotkanina Akuglass je vhodná do priemyslových aplikácii. Tkanina Blanco je vhodná do chodieb a nešpinivých prevádzok s potrebou bieleho povrchu

Sklovláknité povrchy:

Variant  Obifon  označenie  A2  /minerál/
Horľavosť - Reakcia na oheň
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Panel je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863 pri variante coral.
Odolnosť voči vlhku
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 90% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.Podmienkou je odvetrávanie priestoru a zabránenie kondenzácie vodných pár.
Mechanické vlastnosti
Panely OBIFON sa vyrábajú z tvrdej kamennej vlny a sú opatrene dvojitou vrstvou sklotkaniny a textílie proti ich poškodeniu pri bežnom úžívaní. Neodolávajú pôsobeniu hrubej sily. Na miesta dotyku s panelmi doporučujeme povrch v tkanine.
Hygiena  a čistenie panelov
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Čistenie povrchu mäkkou kefou alebo vysávačom so štetinami podľa návodu pre konkrétnu tkaninu.  Povrch Coral je možné jemne čistiť vlhkou handrou alebo jemnou kefou.
Hmotnosť panelov
4500 g/m2 pri hrúbke 50mm.
Umiestnenie na: Strop
Spôsob umiestnenia/Montáž: Zavesením, Na konštrukciu
Určené pre: Priemysel

Alternatívne produkty1