Powered by Smartsupp

OBIFON Bass plus je basový absorbér na nízke frekvencie ako súčasť kazetového stropu s kazetami  Akustik. Aplikáciou panelu Bass plus redukujeme neželané zvuky okolo 125 Hz a významne zlepšujeme poslucháčsky komfort a čistotu zvuku hlavne v triedach a nahrávacích štúdiách. Aplikujú sa vedľa stien a rohov na kazetový strop priamo na kazety zo zadnej strany! Dajú sa aplikovať aj dodatočne. viac

Popis výrobku

Kompletné akustické riešenie školských tried zahrňuje aj potlačenie  vplyvu nízkych frekvencií na zrozumiteľnosť reči. Niekedy ani najlepšie kazety nedokážu potlačiť tento vplyv a vtedy sa ponúka aplikácia panelov Bass plus na zadnú stranu konštrukcie pozdĺžne so stenami triedy. Panel má hrúbku 50mm a pozostáva z PET vláken bielej farby. Keďže je veľmi lahký a extrémne ohybný je jeho aplikácia jednoduchá a nezatažuje stávajúce kazety na ktorých je položený. Nie je potrebné ho rezať, pretože sa aplikuje na okrajové kazety vedľa stien a rohov, kde je prebytok zvukovej  energie z odrazov, nízkych frekvencii, nezachytené klasickými kazetami.
Panel je možné aplikovať na všetky typy kaziet pre zlepšenie akustickej pohody na nízkych frekvenciách!

Vlastnosti panelu Bass plus

Reakcia na oheň: B-s1, d0 podle STN EN 13501-01
Zvuková pohltivosť: DIN EN ISO 354 αw = 1 
Hmotnosť: pri hrúbke 50 mm je 1kg/m2

Rozmery

Rozmer Hrúbka

Panel Bass plus 625x1200 50mm

 


Akustik  20 /hrúbka/ 600x600 20mm

Panely Bass plus sú určené ako výplň viditeľných roštov a vytvárajú na strope štvorcový alebo obdĺžnikový raster.

Akustické vlastnosti

Meranie bolo vykonané s odsadením 200mm. Pri výpočte treba dosadiť hodnoty na plochu pokrytú panelmi Bass plus v rohoch miestnosti

Pohltivosť pre kazety Akustik v hrúbke 20mm

Pohltivosť pre kazety Akustik v hrúbke 20mm

Variant  Obifon  označenie  A2  /minerál/
Horľavosť - Reakcia na oheň
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Panel je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863 pri variante coral.
Odolnosť voči vlhku
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 90% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.Podmienkou je odvetrávanie priestoru a zabránenie kondenzácie vodných pár.
Mechanické vlastnosti
Panely Modular sa vyrábajú z tvrdej kamennej vlny a sú opatrene dvojitou vrstvou sklotkaniny a textílie proti ich poškodeniu pri bežnom úžívaní. Neodolávajú pôsobeniu hrubej sily. Na miesta dotyku s panelmi doporučujeme povrch v tkanine.
Hygiena  a čistenie panelov
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Čistenie povrchu mäkkou kefou alebo vysávačom so štetinami podľa návodu pre konkrétnu tkaninu.  Povrch Coral je možné jemne čistiť vlhkou handrou alebo jemnou kefou.
Hmotnosť panelov
4500 g/m2 pri hrúbke 50mm.
Vyberte tvar Obdĺžnikový tvar
Povrch Filc
Hrúbka prvku 50mm
Tvar prvku Panel Obdlžnik
Materiál jadra Recyklovaný PET panel, Minerálne vlákno - nehorľavé
Povrchová úprava PET panel Natur Biely,čierny
Problém Hluk/ozvena v miestnosti
Umiestnenie na: Strop
Určené pre: Športoviská, Domáce kino, Nahrávacie štúdio

Alternatívne produkty1