Powered by Smartsupp

Basstrap je akustický panel určený na absorbovanie (tlmenie) nízkych frekvencií. Rohové basové pohlcovače boli vyvinuté špeciálne pre akustiku, kde medzi protiľahlými stenami vzniká kmitavá ozvena a zvuková energia sa hromadí v rohoch vo forme stojatého vlnenia s rezonančnými frekvenciami a disharmóniami, ktoré rušia kvalitu posluchu. viac

Basstrap je akustický panel určený na absorbovanie (tlmenie) nízkych frekvencií. Rohové basové pohlcovače boli vyvinuté špeciálne pre akustiku, kde medzi protiľahlými stenami vzniká kmitavá ozvena a zvuková energia sa hromadí v rohoch vo forme stojatého vlnenia s rezonančnými frekvenciami a disharmóniami, ktoré rušia kvalitu posluchu.

Popis výrobku:

Rozmerová rada Basstrap Roh
  dĺžka šírka hrúbka
Basstrap Roh    1200 mm  400 mm  50 mm
Basstrap Roh    atyp rozmery 1300-2800 mm  400-600mm 50-100mm

Varianty Basstrap roh

Možnosti použitia: Rohové basstrapy sa aplikujú v miestnostiach, kde je požadovaná vysoká kvalita posluchu. Panel o hrúbke 5cm pohlcuje štandardne v strednej a hornej oblasti spektra. Jeho aplikáciou do rohu vzniká v priestore za ním veľká vzduchová medzera, ktorá posúva pohlcovanú oblasť spektra do bassových frekvenciií. Rozmery miestnosti determinujú odpoveď miestnosti na nízke frekvencie a aplikáciou rohových basstrapov eliminujeme rezonancie. 

Vzhľad: Panely je možné vyrobiť v rôznych rozmeroch (nájdete nižšie v záložke Popis výrobku) zaobalené vo vybranom povrchu a farbe (nájdete nižšie v záložke Povrchová úprava).

Montáž:

Montáž prvkov Basstrap Roh

Akustické Varianty:

Akustické vlastnosti panelu Basstrap Roh

Názov 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz αw Trieda pohltivosti
Basstrap Roh 0,27 1,55 1,05 0,86 0,73 0,38 0,21 0,16 0,25(LM) E

Technické vlastnosti:

oheň

Reakcia na oheň

Prvky  OBIFON Basstrap sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý pri úprave povrchu Coral. Pri povrchovej úprave Akutex sa horľavosť nehodnotí.

vlhko

Odolnosť voči vlhku

Panely sú odolné voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability v závislosti od povrchovej úpravy.

tvrdosť

Mechanické vlastnosti

Panely štandartne neodolávajú hrubému mechanickému zaťaženiu povrchu.

hmotnosť

Hmotnosť

cca 5 kg /m2 pri hrúbke 50 mm

prístupnosť

Prístupnosť

Panely sú ľahko demontovateľné.

čistenie

Čistenie

Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Basstrap :

Panel môže byť opatrený farbou podľa RAL alebo na lícnej strane tkaninou podľa výberu. .

Textilné povrchy:

Sklovláknité povrchy: