Cena
0 € s DPH

Výrobca
Obifon, s.r.o.

Kód produktu
TECH0022

Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z jednej alebo oboch strán kašírované sklotkaninou. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu. Panel sa ukladá na steny v hrúbke 50 alebo 100mm a dokáže znížiť akustický tlak až do 11 dB. viac

Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z jednej alebo oboch strán kašírované sklotkaninou. Na lícnej strane panela sa nachádza špinavobiela tkanina so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu. Panel sa ukladá na steny v hrúbke 50 alebo 100mm a dokáže znížiť akustický tlak až do 11 dB.

Popis výrobku:

Kategória / materiál priemyselný stenový panel - minerál
Povrchová úprava sklotkanina Akuglas
Zvuková pohltivosť alfa w = 0,9-1
Stupeň horľavosti A2 s1,d0
mechanická odolnosť výborná 

Varianty panelu Industry     1.Rozmerové varianty

 Varianta Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

 
Panel  Industry
600x1000,1200,2000 *

50 ,100

 

Industry Resist 600 x 1000 50,100

 * skutočné rozmery panelov sú menšie o cca 5 mm pre osadenie do T profilov rastru 600 mm

2. Prevedenie panelu Industry.
  Štandartom je varianta Industry. Pre vysoko namáhane plochy doporučujeme variantu Industry Resist s kovovým ťahokovom na povrchu.

3. Povrch panelov môže byť tkanina  podľa vzorkovníka . Viď záložka povrchy.

4. Podobné produkty:

Podobný produkt je panel Industry Resist s perforovaným plechom na povrchu odolný voči mechanickému poškodeniu.

Aplikuje sa  do konštrukcie pozostávajúcej z T profilov a ukončovacích a rohových U profilov.
Možnosti použitia
Akustický stenový panel Industry Standart  je určený na zníženie hladiny hluku v priestoroch, kde je umiestnený zdroj hluku. Účinok sa dosahuje najmä likvidáciou dozvuku vznikajúceho odrazom zvuku na vnútorných plochách priestoru v závislosti podľa množstva od 2 do 10 dB.
Svojim prevedením je určený do priestorov, kde nie je podstatná estetika ale funkčnosť pri výhodnej cenovej relácii ako priemysel, kotolne, vzduchotechnické rozvod, serverovne  a iné...Panel je možné aplikovať na steny aj stropy priamo na pevný podklad bez odsadenia. Neposudzuje sa estetický vzhľad lícnej strany panelov, ktorý môže kopírovať farbu minerálneho jadra.

text popisu

Montáž:

Montáž panelov Industry je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.
Varianta profily - montáž do T a U profilov. Aplikácia pri nerovnom podklade, požiadavka na estetický vzhľad a hrúbke viac ako 50mm.
Varianta kotvenie a lepenie - Aplikácia pri rovnom podklade, tolerancia na estetiku obkladu resp. hrúbka do 50mm.

Spotreba materiálu na montáž na m2

  Profil T 3700 ks Profil T 600 ks Pevný záves ks
Rozmer 600 x 1000 mm 0,45 1,67 2
Rozmer 600 x 2000 mm 0,45 0,84 2

Montáž panelov na stenu do T profilov raster 600 mm

Rozmeriame a upevníme stenové závesy. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

Montáž panelov na strop do klasického závesného systému

Montáž kotvením a  lepením
V priestoroch, kde je sťažený prístup, rovný podklad a estetické hľadisko je nepodstatné je možné panely Industry montovať kombináciou lepenia a kotvenia na bočné kotvy a ježkov  resp. kotvením tanierovým hmoždinkami.
Upozornenie!  
Hrany a spoje panelov pri spájaní kotvenim a lepením majú vyrazne zhoršeny esteticky vzhľad oproti T profilom. Doporučujeme len v nudzových prípadoch.

Každá aplikácia montáže panelov Industry je špecifická podľa podkladu, prístupnosti a požiadaviek na obklad kladených, takže aplikácia kotvením a lepením vyžaduje vysoké nároky na zručnosť a skúsenosti. V každom prípade je nutné aplikovať ochranné U profily na hrany, kombinovať kotvenie a lepenie a použiť túto metôdu len v prípade rovného podkladu. Bližšie info v montážnom liste.

Textový návod montáže

1. Upevníme na stenu pevné závesy na uchytenie nosných T profilov v rastri 600 mm.
2. Na zemi a stenových otvoroch upevňujeme U profily ich našróbovaním na stenu
3. Do týchto zacvakneme vertikálne nosné T profily a vkladáme dosky panelov Industry. T profily so zámkom použijeme v nasledovnom rade, bez odpadu. Medzi panelmi vkladáme 600 mm T profily, ktoré fixuju nosné profily medzi sebou.
4. Orezy panelov vo vertikálnom smere použijeme tak isto v nasledovnom rade, bez odpadu.
5. Vonkajši roh vyskladáme zložením U profilu a L profilu, ktorý upevníme na roh a vložíme do neho okraj panelov.
6. Vnútorny roh vyskladáme zatlačením panelu do rohu a pokračovaním panelu v U profile.
7. Na mechanicky namáhaných miestach aplikujeme ťahokov varianta Resist.
8. Strop aplikujeme obdobne ako kazetový podhľad znížením o min.15 cm resp. na strop.
9. Pri potrebe vyrezávania panelov okolo rúr a armatúr aplikujeme U profily alebo vytmelíme kontakt panelu s armatúrou.
10. Elektrické zásuvky buď vytiahneme na povrch panelov alebo vyrežeme otvor do panelu, ktorý obrúbime U profilom.
11. V prípade poškodenia alebo znečistenia povrchu panelu je možné povrchovu úpravu vymenit jej vyrezaním a dolepením novej časti.

Akustické Varianty:

Technické vlastnosti:

oheň

Reakcia na oheň

Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Materiál je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Požiarna odolnosť: Kazety majú požiarnu odolnosť 31 minút
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863.

vlhko

Odolnosť voči vlhku

Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.

tvrdosť

Mechanické vlastnosti

Kazety neodolávajú trvalému bodovému zaťaženiu viac ako 100gramov. Potrebné žiadať kazety s väčšou hrúbkou.

hygiena

Hygiena

Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch kaziet nie je umývateľný.

hmotnosť

Hmotnosť

8 kg /m2 pri hrúbke 50 mm

prístupnosť

Prístupnosť

Panely sú ľahko demontovateľné.

čistenie

Čistenie

Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.

povrchyZákladné povrchové úpravy panelov OBIFON Industry :

Sklovláknité povrchy

akuglas T Grey

Akuglas T Grey exteriér