Zabezpečujeme protihlukové opatrenia pre priemyselné prevádzky spojené s meraním hluku a monitorovaním expozície hluku pracovníkov. Pre zákazníkov ponúkame prvú obhliadku spojenú so základnou konzultáciou zdarma, pri ktorej sa stanoví daľší postup. Podľa náročnosti to bude meranie a projekt odhlučnenia alebo rada ako znižiť hlukové zaťaženie ekonomickými opatreniami.

Každé odhlučnenie v priemysle je riešené osobitne pre danú prevádzku, či konkrétny stroj.

Čo robiť ak nie som majiteľom prevádzky a vadí mi hluk, ktorý sa zo zariadení šíri do okolia?

  • favicon Môžete požiadať o meranie hluku, ktoré zistí, či nie sú prekročené zákonom stanovené limity.
  • favicon V prípade prekročenia limitov môžete žiadať o nápravu zo strany majiteľa odhlučnením technického zariadenia.

 

Aké sú najčastejšie spôsoby odhlučňovania?

  • favicon Najlacnejším spôsobom je úprava zdroja hluku, stroja alebo zariadenia. Úprava sa myslí výmena hlučných častí za nové, kontrola ložísk, trysiek kontrola vibrujúcich častí stroja. Často pomôže osadenie stroja na pružné podložky z materiálu Sylomer, ktorý zabráni vibráciam stroja. Ďalším v poradí ekonomickým a častým riešením býva aplikácia akustických paravanov Obifon Paravan Industry vypočítaných podľa daných hlukových pomerov konkrétnej prevádzky. Paravánmi sa oddelí hlučný priestor od ostatného pracovného priestoru.
  • favicon Už drahším riešením je kapotáž  zdroja hluku, ak je to možné, pre ktorú ponúkame materiál Isolamin renomovaného švédskeho výrobcu. Pre každý stroj sa navrhne rozmerová sada panelov a doplnkov, takže realizácia je vlastne zoskladaním jednotlivých dielov. Tento spôsob patrí medzi najúčinnejšie protihlukové opatrenia. Zvukovo izolačný panel Isolamin býva konštruovaný z oceli s povrchovou úpravou práškovou farbou podľa vzorkovníka RAL, ktorú si zvolí zákazník podľa svojich potrieb. Zloženie výplne panelu je navrhnuté podľa konkrétneho prípadu na základe nameraných hodnôt a prepočtov. Veľkou výhodou kapotáže je možnosť jej rozobratia a opätovného zloženia, ak by to vyžadovala potreba premiestnenia stroja v budúcnosti. Kapotáž môže obsahovať dvere, okná, montážne klapky, priezory pre kontrolu stavov, otvory pre vstup a výstup materiálu a odpad. Niektoré panely kapotáže môžu byť odnímateľné pre potreby údržby. Vnútri kapotáže môžu byť vedené rozvody silnoprúdu a osvetlenia a rozvody slaboprúdu a signalizácie. Bežným štandardom je osadenie núteného vetrania s hlukovým tlmičom alebo klimatizačnou jednotkou.
  • favicon Poslednou možnosťou relatívne najdrahšou, ale niekedy jedinou možnou je aplikácia stropných a stenových pohltivých prvkov OBIFON. Má význam hlavne v prevádzkach kde obsluha sa pohybuje po celej hale a pracovník nestojí blízko pri zdroji hluku. V priemysle prichádzajú do úvahy stenové a stropné panely Industry a stropné prvky Baffle. V každom prípade doporučujeme každý prípadad konzultovať s odborníkom.

Chcete vedieť viac o produktoch, ktoré ponúkame pre konkrétne typy odhlučnenia?

Paravány Isolamín Panely Industry Baffle
Zobraziť produkt Zobraziť produkt Zobraziť produkt Zobraziť produkt

Žiadna položka