Baffle Industry

Baffle IndustryHluk v priemysle je najväčší faktor poškodzujúci ľudské zdravie pri práci.  A práve stropne akustické panely Baffle sú univerzálnym a spoločným riešením pre väčšinu pracovných priestorov. Je to Vertikálny závesný akustický panel ktorý  sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je byť opatrené zvukovo-transparentnou povrchovou úpravou.  Panel v štandartnej variante sa aplikuje pomocou oceľových laniek a svoriek . Varianta Industry je nastavená na priemyselné použitie,kde je dôležitá účinnosť a nízke náklady.

Možnosti použitia
Vertikálne absorbéry hluku - Baffle sa používajú ako zavesené panely v priestore pod stropom,kde účinne absorbujú zvuk jeho pohlcovaním vďaka veľkej absorpčnej ploche,ktorú dosahuju svojim zavesením.Znižujú dozvuky v priestoroch, čím klesá úroveň hluku a zlepšuje sa pracovné prostredie. Ich použitie je hlavne vo výrobnej sfére ale aj všade tam, kde nie je možné aplikovať znížený strop resp.je potrebné zvýšiť absorpciu a tým znížiť hladinu hluku.

Popis výrobku

Vertikálne pohlcovače hluku Baffle Industry sú uložené v plechovom eloxovanom ráme,ktorý je zavesený na T profiloch. Hrany ako aj povrch panelov je odolný voči poškodeniu a vyprašovaniu.

  Rozmery [mm] 

Hrúbka [mm]

Baffle  Industry
1200,2000 x 300,600

50

 iný rozmer po konzultáciách    

Montáž

Montáž panelov Baffle  je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.
Vešajú sa štandartne na T profily v pozadovanej rozteči,resp. ako sólo prvky zavesené do stropu,podľa podmienok.

1 

Uchytenie T profilu pomocou nóniového závesu na strop

 

2

Ukážka detialu uchytenia panelu o T profil. Do T klipu s očkom sa nasadí panel s predpripraveným uchytením v bočnom ochrannom plechu

 

3

Ukážka uchytenia hotových panelov

Akustické vlastnosti

Akustické varianty :

 Názov produktu : Baffle  Industry

 Akustika Meranie bolo vykonávané s roztečou medzi jednotlivými panelmi 1000mm.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií resp. v prevedeni Baffle Foil na potlačenie stredných frekvencií.

 


Zvuková absorpcia: Skúšané podľa  EN ISO 354.

Baffle


 

Technické vlastnosti

 

ohen

Reakcia na oheň :
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny,ktorá odoláva teplote 1000 oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť:Kamenna vlna je zaradená podľa EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavá.
Šírenie plameňa po povrchu: nulove širenie plameňa po povrchu podla podľa STN 730863.
vlhko Odolnosť voči vlhku a rozmerová stabilita
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 100% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.
tvrdost

Mechanické vlastnosti

Baffle neodolávajú vysokému bodové zaťaženiu.

hygiena Hygiena
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami,baktériami ani hubami.Hrany kaziet sú opatrené základným náterom. Povrch prvkov nie je umývateľný kvapalnými médiami.
cas Hmotnosť
2,5 kg/ks pri rozmere 600x1000mm
pristupnost Prístupnosť: 
Panely su ľahko demontovateľné.
cistenie Čistenie
Čistenie mäkým kartáčom a vysávačom.
   

Povrchová úprava

Základné povrchové úpravy panelov OBIFON Baffle : Mechanicky odolná sklotkanina Akuglass je vhodná do priemyslových aplikácii. Tkanina Blanco je vhodná do chodieb a nešpinivých prevádzok s potrebou bieleho povrchu

mesh blanco lightbox
Akuglas Blanco