Powered by Smartsupp

Potrebujete znížiť hluk?

Potrebujete vo vašom priestore znížiť hluk?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť či sa jedná o hluk z vedľajších priestorov riešením sa zaoberá  stavebná akustika  alebo o hluk vznikajúci v danom priestore - priestorová akustika. Oba druhy majú rozdielne riešenie.

  1. Pokiaľ sa jedná o vedľajšie priestory je potrebné definovať odkiaľ hluk prichádza. Či je to strop alebo podlaha či vedľajšie steny.
    Riešením je stavebná úprava zvýšenia zvukovoizolačnej schopnosti stien alebo zvýšenie nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.
    Ako?  Zvýšením hmotnosti deliacej konštrukcie zvyčajne daľšími vrstvami tažkých doskových materiálov ,kombinovaných s dutinami vyplnenými pohltivým materiálom.
  2. AK ide o hluk vznikajúci v danom priestore je zvyčajne riešením potlačenie dozvuku alebo ozveny a tým poklesne aj hluk v priestore.
    Ako? Aplikáciou pohltivých materiálov na strop a steny v rôznom tvare,dezéne tak aby doplňali estetický vzhľad interiéru.

Máte problémy s ozvenou?
Máte problémy s hlukom od susedov?

Neváhajte sa na nás obrátiť, tieto Vaše akustické problémy vyriešime.