Potrebujete vo vašom priestore znížiť hluk?
Máte problémy s ozvenou?
Máte problémy s hlukom od susedov?

Neváhajte sa na nás obrátiť, tieto Vaše akustické problémy vyriešime.