Montáž oblakov

Montáž závesu

1. Navŕtanie otvoru na miesto osadenia závesu do zadnej strany panelu 

2. Zakrútenie drôteného slimáka do otvoru. Slimák zakrútime čo najhlbšie bez prerazenia prednej strany.

3. Uchytenie kombišroubu  s hmoždinou do stropu a zakrútenie vrchneho rektif. závesu na strop

4. Zavesenie oblaku cez lanko do oboch hákov buď cez Y záves  alebo záves 1 na 1.

Poznámka: Lanká sú rektifikovatelné, t. j. výška panelu sa reguluje po zavesení. Dodržujte množstvá setov laniek na zavesenie odoporučené výrobcom.

Vyvŕtanie dierky na miesto zavesenia pre variantu Ekosound B

Zakrútenie drôteného háku do tela panelu pre variantu Minerál (Obifon) A2

Schéma zavesenia panelu
 Závesový set Y - 1 na 2
 Závesový set - 1 na 1
Závesový set - 1 na 4, používa sa na Kruhy
Závesový set na kazetové T profily 
Spojky na vytváranie slučiek
Set s krycím pohárikom na háčik
Osadenie LED svietidiel do oblaku
Závesový set - lanká na žalúzie pre variantu Ekosound B 
Detail prekrytia segmentov pri oblakoch XXL bielym hliníkovým T profilom