Minerálne panely - Spôsob umiestnenia/Montáž: - Na konštrukciu

Trieda horľavosti minerálnych panelov A2 s1 d0 - nehorľavé.

Pre priemysel
Baffle Industry

Baffle Industry

Je to Vertikálny závesený akustický panel, určený do priemyslu na zníženie hluku . Panel ma hrany z kovového U profilu . Má extrémnu…