Powered by Smartsupp

Meranie času dozvuku vo vašich priestoroch

Aby ste vedeli konkrétne čas dozvuku vo Vašich priestoroch, 
môžeme vám pred realizáciou úprav zmerať čas dozvuku.

Meranie sa vykonáva pri realizácií úprav akustiky našou firmou.

1. Meranie - pred aplikovaním akustických panelov
2. Meranie - kontrolné, po aplikácií akustických panelov.

Čo je to dozvuk? 
Dozvuk síce má svoju vlastnú odbornú definíciu, 
no pre naše účely nám teraz stačí vedieť, že je to 
časový údaj ako dlho sa odrážajú zvukové vlny
v miestnosti a my ich počujeme. 

Na rôznych frekvenciach má rôzne hodnoty.

  •      Červená - Samotná miestnosť bez absorbérov a s nábytkom
  •      Modrá - Miestnosť spolu s absorbérmi
  •      Sivá - Normované tolerančné limity pre danú miestnosť

Ukážka na miestnosti s rozmermi 4x6x2,7m

V ľavo - nízke frekvecie, tzv. basy - počujeme najdlhšie. 
Stredné - rozhovor - sa v priestore odráža približne 2s. 
Ideálne je mať dozvuk max 0,8-0,7s.

Nechajte si zmerať dozvuk pri návrhu akustiky na mieru

  • Termín merania
    V čase montáže akustických panelov

Akreditované meranie dozvuku

Meranie dozvuku je informačné a pre účely kontroly akustického riešenia.
Akreditované meranie zabezpečíme na požiadanie. 
Cena: od 700€ + DPH
Termín: po dohodte s technikom