Powered by Smartsupp

Športové priestory

V športových priestoroch je dobrá akustika dôležitá a pri veľkých plochách,aké sú tu, je práve toto problém.Vysoká ozvena degraduje pôžitok zo športu a obmedzuje komunikáciu medzi účastníkmi. Často sa tieto priestory používajú aj na kultúrne vystúpenia kde dobrá akustika je nevyhnutná. Problémom šport. priestorov je požiadavka na mechanickú odolnosť stien a stropov čomu musíme podriadiť výber akustických prvkov. Viac doporučení a tipov pri výbere vhodných materiálov tu:


Žiadna položka