Vypracovanie akustickej štúdie

Zabezpečujeme vypracovanie akustickej štúdie na predmetnú akciu za poplatok

Pri vypracovaní akustickej štúdie si môžete objednať aj kontrolné merania po realizácií, ktoré musia byť v zmysle záverov akustickej štúdie. 

Súčasťou akustickej štúdie sú aj navrhnuté opatrenia s identifikáciou prvkov a ďalších opatrení na zníženie hluku.

K akustickej štúdií je potrebná súčinnosť objednávateľa so všetkými možnými materiálmi potrebnými k jej vypracovaniu.

Kontrolné merania treba objednávať pri realizácií diela.

Máte záujem o zlepšenie akustiky?

Zavolajte nám

Volajte v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30