Vnútorný hluk - Riešenia

Vnútorný hluk sa dá riešiť viacerými spôsobmi, buď aplikáciou panelov na stenu alebo priamo na strop, prípadne zavesením pod strop. Okrem toho je možné riešiť hluk v miestnosti aj rôznymi deliacimi prvkami. 

2. Aké riešenie môžem použiť ?  

Klinknite na riešenie pre pokračovanie na ďalšej strane ...

Recommended2

No item