Grid - square


Produced to order

A highly elegant solution - shaped vertical absorbers GRID square placed in square-shaped islands creating design groups on the ceiling. The lighting can be incorporated on the lower edge of the slats or between the slats. The shapes can be white or colored according to RAL or wrapped in fabric More

Product Description:
Material felt PET panel Ekosound
Product Weight per m2 4 kg per m2
Thickness/Height 40mm / 100,150
Square Edge 600, 1200
Installation by gluing, hanging - instructions
Surface Treatment White, black / RAL on request /

GRID - Square/square arrangements of baffles on the ceiling/
A room layout is designed with square formations made up of individual baffles /slats/. In the picture, marked in white. These formations are joined with rear support profiles and hung in the space. Interlacing of individual formations, as shown in the picture, can also occur. LED strips can be installed on the bottom edge of the baffles as lighting.

The slats can be glued directly to the ceiling in the desired arrangements, hung on magnets, or hung on T-profiles suspended from the ceiling.

Dimensional options for standard versions and limits of other variants

Variant
Square Edge
Slat Thickness mm Slat Height /mm/
standard version 600, 1200 40 50, 100, 150
Limit dimensions 600 - 2400 12, 24, 40 100-200

Acoustic Properties:

Product Name: Grid

Acoustics: Measurements were taken with a spacing between individual panels of 1000mm.

Application: The panel is suitable for suppressing mainly high frequencies or, in the Baffle Foil version, for suppressing mid frequencies.

Sound Absorption: Tested according to EN ISO 354.

Basic Surface Treatments for Grid CIRCLE
Slat colors can be white, black, or according to RAL color

Technické vlastnosti akustických panelov Obifon a Ekosound

Variant  Ekosound  /PET vlákno/
Horľavosť - Reakcia na oheň
Panely Ekosound sú z PET vlákna.
Horľavosť: Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej hmotnosti do 2500g/m2  je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny B S1,d0  ako neľahko horľavý.
Odolnosť voči vlhku
Vláknitý panel EKOSOUND je vhodný aj do  vlhkého prostredia do 60% vlhkosti pri odvetrávanom priestore  a zabránenie kondenzácie vodných pár.
Mechanické vlastnosti
Panely EKOSOUND  sú pružné a odolávajú mechanickému poškodeniu aj hrubej sile okrem znečistenia povrchu .
Hygiena  a čistenie panelov

Panely Ekosound vynikajú ekologickou nezávadnosťou. V prevedení Natural je bez akejkoľvek chemickej prísady. Vhodné pre detské zariadenia a zdravotnícke priestory. Čistenie mäkkým kefou alebo vysávačom.
Upozornenie!
  Pri aplikácii panelov Natural v bielej alebo čiernej farbe sa musia používať rukavice, pretože povrch panelov je citlivý na znečistené ruky.

Hmotnosť panelov
2500g/m2 pri hrúbke 40mm.
Hanging from the ceiling Zavesené na stojato
Surface Felt
Element thickness 40mm
Element shape Slat, Ceiling grids, Suspended ceiling panels
Core material Recyklovaný PET panel
Surface treatment PET panel Natur Biely,čierny
A problem Noise/echo in the room
Location on: The ceiling
Designed for: Apartments/Houses, Offices, Social spaces, Cinema/Theatre

Montáž:

Montáž mriežok GRID sa vykonáva priamym závesom alebo cez pomocné T profily

Alternative products2