Grid - Dome


Specify product selection
Light Grey 9 a 12 mm Silver Grey 9 a 12 mm Antracit 9 a 12 mm Black 17 White 06 Ash Grey 18 Lime Green 37 Green 04 Orange 05 Light Yellow 20 Violet 23 Dark Blue 08 Blue 03 Sky Blue 22 Aqua Grey 14 Light Camel 07 Deep Camel 10 Longan Yellow 11 Ferruginous 09 Maroon 15 Pure Red 25 Red 21 Deep Orange 19 turquoise 31 Pink 33
Produced to order

What does your space need most, acoustic comfort or a modern look? Shaped vertical absorbers GRID Kupola offer you both... They are placed in islands in the shape of convex circles creating design groups on the ceiling. Lighting can be integrated between the slats. Shapes can be white or colored More

Product Description:
Material felt PET panel
Diameter 800, 1000, 1200
Number of Ribs 10 or 14
Slat Height - Thickness 200mm - 9mm
Product Unit 1 pc
Surface Treatment colors

GRID - Dome /circular arrangement of baffles on the ceiling/
A room layout is designed with circular formations made up of individual baffles /slats/.

           
   10 ribs  1000mm                                                                       14 ribs 1200mm

Acoustic Properties:

Product Name: Slats

Acoustics: Measurements were taken with a spacing between individual panels of 1000mm.

Application: The panel is suitable for suppressing mainly high frequencies or, in the Baffle Foil version, for suppressing mid frequencies.

Sound Absorption: Tested according to EN ISO 354.

Basic Surface Treatments for Grid CIRCLE
Slat colors can be white, black, or according to the color chart

Installation: see here

Technické vlastnosti akustických panelov Obifon a Ekosound

Variant  Ekosound  /PET vlákno/
Horľavosť - Reakcia na oheň
Panely Ekosound sú z PET vlákna.
Horľavosť: Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej hmotnosti do 2500g/m2  je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny B S1,d0  ako neľahko horľavý.
Odolnosť voči vlhku
Vláknitý panel EKOSOUND je vhodný aj do  vlhkého prostredia do 60% vlhkosti pri odvetrávanom priestore  a zabránenie kondenzácie vodných pár.
Mechanické vlastnosti
Panely EKOSOUND  sú pružné a odolávajú mechanickému poškodeniu aj hrubej sile okrem znečistenia povrchu .
Hygiena  a čistenie panelov

Panely Ekosound vynikajú ekologickou nezávadnosťou. V prevedení Natural je bez akejkoľvek chemickej prísady. Vhodné pre detské zariadenia a zdravotnícke priestory. Čistenie mäkkým kefou alebo vysávačom.
Upozornenie!
  Pri aplikácii panelov Natural v bielej alebo čiernej farbe sa musia používať rukavice, pretože povrch panelov je citlivý na znečistené ruky.

Hmotnosť panelov
2500g/m2 pri hrúbke 40mm.
Hanging from the ceiling Zavesené na stojato
Surface Felt
Element shape Ceiling grids, Suspended ceiling panels
Core material Recyklovaný PET panel
Surface treatment PET panel Farba
A problem Noise/echo in the room
Location on: The ceiling
Designed for: Offices, Social spaces

Montáž:

Montáž mriežok GRID sa vykonáva priamym závesom alebo cez pomocné T profily

Alternative products2