Acoustic panel Industry


Na sklade

The Industrial panel consists of an absorbent core that is laminated on one or both sides with fiberglass. On the front side of the panel there is an grey glass fabric with high resistance to mechanical damage. The panel is placed on walls with a thickness of 50 or 100 mm and can reduce noise in the space where it is applied up to 11 dB. This also reduces the noise transmitted to the surrounding areas. The Shield variant has increased soundproofing up to 27 dB. More

Product Description

The Industry acoustic wall panel is designed to reduce noise levels in industrial spaces where noise sources are present. The effect is primarily achieved by eliminating reverberation caused by sound reflection on the internal surfaces of the space, depending on the number of panels applied, resulting in noise reduction ranging from 2 to 11 dB.

In certain cases, it is advantageous to use the Industry Shield variant, which offers increased sound insulation, up to 27 dB. This panel is designed for industrial spaces where functionality rather than aesthetics is crucial, offering a cost-effective solution. It is suitable for boiler rooms, air handling units, server rooms, and more. The panel can be applied directly to walls and ceilings onto a solid substrate without any gap.

Comparison of Industry and Industry Shield

Industry Shield includes a sound-insulating membrane layer to enhance sound isolation.
More info on the Industry Shield product detail.

Comparison of Industry and Industry Shield panels

Product Features

Category / Material wall (or ceiling) panel / glass, mineral fiber
Surface Finish Akuglas Glass Fabric,Grey, Blanco, Black
Sound Absorption alpha w = 0.9-0.95
Fire Resistance Class A2 s1, d0
Mechanical Durability Excellent
Installation see here
The aesthetic appearance of the visible side of the panels, which may reflect the non-homogeneity of the mineral core, is not assessed; the panel is primarily intended for industrial spaces!

Industry Panel Dimensions

<td style="width: 28.5865%; height: 20.5px; background-color: #ecf0f
Horľavosť - Reakcia na oheň
Panely OBIFON sú vyrábané zo 100% minerálnej vlny, ktorá odoláva teplote 1000oC viac ako dve hodiny bez topenia.
Horľavosť: Panel je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny A2,S1,d0 ako nehorľavý.
Šírenie plameňa po povrchu: nulové šírenie plameňa po povrchu podľa STN 730863 pri variante coral.
Odolnosť voči vlhku
Minerálna vlna je nehygroskopický materiál odolný voči 90% relatívnej vlhkosti pri zachovaní 100% rozmerovej stability.Podmienkou je odvetrávanie priestoru a zabránenie kondenzácie vodných pár.
Mechanické vlastnosti
Panely OBIFON sa vyrábajú z tvrdej kamennej vlny a sú opatrene dvojitou vrstvou sklotkaniny a textílie proti ich poškodeniu pri bežnom úžívaní. Neodolávajú pôsobeniu hrubej sily. Na miesta dotyku s panelmi doporučujeme povrch v tkanine.
Hygiena  a čistenie panelov
Kamenná vlna je anorganický materiál a nie je napádaný plesňami, baktériami a ani hubami. Čistenie povrchu mäkkou kefou alebo vysávačom so štetinami podľa návodu pre konkrétnu tkaninu.  Povrch Coral je možné jemne čistiť vlhkou handrou alebo jemnou kefou.
Hmotnosť panelov
4500 g/m2 pri hrúbke 50mm.
Element thickness 50mm, 100mm
Element shape Panel Rectangle
Core material Minerálne vlákno - nehorľavé
Surface treatment Sklotkanina Akuglas
A problem Noise from neighbors/outside, Noise/echo in the room
Location on: The wall, The ceiling
Designed for: Industry

Alternative products2