Montáž Soundshield kaziet

Montáž:

Kladenie kaziet do rastra - Upozornenie!

Kazety Soundshield maju na zadnej strane vinylovu membránu s presahom,ktorá prekrýva spoje T profilov a s vedľajšími kazetami vytvára súvislú protihlukovú vrstvu. Závesy nosných T profilov sa do vinylovej membrány vyrezávajú aby táto sa položila na profily

Montáž závesného systému je jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

  • Na bočné steny sa upevnia obvodové rohové profily, presne podľa požadovanej výšky zaveseného stropu
  • Hlavné nosné profily sa zavesia v osových vzdialenostiach zodpovedajúcich zvolenému typu rastru (v prípade 600 × 600 mm je to 1200 mm) pomocou závesov na stropnú konštrukciu. Vzdialenosť závesov je maximálne 850 mm. Prevedenie závesov umožňuje výškovú rektifikáciu.
  • Nosné profily majú pripravené štrbinové otvory vo vzdialenosti 300 mm, do ktorých sa vkladajú priečne nosníky dlhé 1200 mm. Priečne profily 600 mm sa vkladajú do štrbín profilov 1200 mm.
  • Vznikne tak raster 600 x 600 mm, do ktorého sa vkladajú kazetové dosky.
  • Takto vytvorený raster sa upevňuje (vešia) k hrubej stropnej konštrukcii stavby rôznymi závesmi
No item