Montáž panelov Wood Slat/Stripe

Montáž panelov Wood - slats je jednoduchá, panely sa skrutkuju cez medzery medzi lamelami o stenu alebo hranol na hmoždinky s krytkami na hlavičku skrutiek. Pokiaľ je možné doporučujeme predsadit panely na stenu o hrúbku dreveného hranolu za účelom zlepšenia akustických vlastností panelov.

Montáž panelov Wood - Stripes je jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.Panely sa skrutkuju cez medzery medzi lamelami o stenu na hmoždinky s krytkami na hlavičku skrutiek. Panely wood stripes  je možné namontovať pomocou veľmi malého množstva nástrojov - panel je pripevnený na piatich vodorovných lištách pomocou čiernych skrutiek.

Spoj medzi dvomi panelmi
Kladenie panelov na drevený hranol