Montáž panelov Industry

Montáž panelov Industry je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Dokumenty na stiahnutie
Technický list Montážna schéma Montáž Industry
Montáž Industry 1 Montáž Industry roh Montáž Industry Elektro


Varianta T profily - 1. Rozmeriame a upevníme stenové závesy. 2. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi. 3. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov. (montáž v Exteriéri) Pri priestoroch,kde nedochádza,k priamemu stekaniu vody z dažďa je možné použit aj montáž do T profilov.

Varianta Industry Easy - napichávanie alebo lepenie pri rovných stenách

detail spodného U profilu
napichávací ježko na panely
napichávací bočný tŕň
kladenie panelov Industry