Montáž Grid

Montáž Grid:

Montáž mriežok GRID sa vykonáva priamym závesom alebo cez pomocné T profily

Do hrany lamely sa montujú háčiky podľa hrúbky a tvrdosti materiálu.

Háčik s hmoždinkou sa používa do mäkkého PET vlákna o hrúbke 40mm
Háčik sa používa do tvrdého PET vlákna o hrúbke 9, 12, 15 mm

Montáž priamym závesom:

Do panelu sa naskrutkujeme háčik podľa hrúbky a tvrdosti materiálu
Podľa typu stropu alebo stropnej konštrukcie zvolíme vhodnú variantu uchytenia laniek
Lanká zavesíme v požadovanej dĺžke od stropu a zavesíme na háčik
Rovnako postupujeme aj pri ostatných paneloch

Montáž:

Lamely systému sú upevnené v plechových šesťuholníkoch s otvormi. Tieto sú uchytené do T porfilov a o ne sú skrutkami fixované jednotlivé lamely systému. Lamely sú odoberateľné a hrany T profilov nie sú viditeľné.

Montáž systému:

1. Zavesenie T profilov v rozteči 60 cm na strop miestnosti rektifikovateľnými závesmi

2. Uchytenie kovových šesťuholníkov o spodnú hranu T profilu

3. Uchytenie skrutkami lamely o šesťuholník


Montáž Grid:

Montáž mriežok GRID sa vykonáva priamym závesom alebo cez pomocné T profily

Do hrany lamely sa montujú háčiky podľa hrúbky a tvrdosti materiálu.

Háčik s hmoždinkou sa používa do mäkkého PET vlákna o hrúbke 40mm

Háčik sa používa do tvrdého PET vlákna o hrúbke 9, 12, 15 mm

Montáž priamym závesom:

Do panelu naskrutkujeme háčik podľa hrúbky a tvrdosti materiálu

Podľa typu stropu alebo stropnej konštrukcie zvolíme vhodnú variantu uchytenia laniek

Lanká zavesíme v požadovanej dĺžke od stropu a zavesíme na háčik

Rovnako postupujeme aj pri ostatných paneloch

No item