Montáž Baffle Minerál

Montáž Baffle Minerál:

Montáž mriežok GRID sa vykonáva priamym závesom alebo cez pomocné T profily

Do hrany lamely sa montujú háčiky podľa hrúbky a tvrdosti materiálu.

Strunový úchyt sa používa do minerálneho vlákna

Montáž priamym závesom:

Do panelu sa našraubuje háčik podľa typu materiálu
Podľa typu stropu alebo stropnej konštrukcie zvolíme vhodnú variantu uchytenia laniek
Lanká zavesíme v požadovanej dĺžke od stropu a zavesíme na háčik
Rovnako postupujeme aj pri ostatných paneloch
No item