Montáž Akustišport

Montáž panelov Akustišport B je veľmi jednoduchá a vhodná do takmer každého priestoru.

Montáž panelov Akustišport B na stenu je možné vyskladať súvislé plochy príp. celé steny. Obvod plôch a spoje panelov sú tvorené U a  T profilmi.

Postup:

1. Rozmeriame a upevníme stenové závesy.

2. Otvory a obvody stien orámujeme U profilmi.

3. Vkladáme panely medzi T profily, ktoré upevňujeme o stenu zatlačením do stenových závesov.

Upevnenie stenového závesu
Upevnenie obvodových U profilov
schéma upevnenia T profilov do závesu
Detail skladania panelov medzi sebou zasúvaním panelu do T profilov uchytených v pevnom stenovom závese. Panel ma ostrú alebo skosenú hranu.
No item