Kód pre obrázky

VZOR vkladania obrázku 
-
-

začiatok galérie

<div class="gallery-gt-4w2-ar">


<div class="image-container-gt-4w2-ar">
<div class="image-caption-gt-4w2-ar"><img class="image-gt-4w2-ar" src="X" alt="">   X je linka na obrazok
<p class="txt-gt-xw2-ar">Popis</a></p>
<p class="txt-gt-xw2-ar"></p>
</div>
</div>

<div class="image-container-gt-4w2-ar">
<div class="image-caption-gt-4w2-ar"><img class="image-gt-4w2-ar" src="X" alt="">
<p class="txt-gt-xw2-ar">Popis</a></p>
<p class="txt-gt-xw2-ar"></p>
</div>
</div>

<div class="image-container-gt-4w2-ar">
<div class="image-caption-gt-4w2-ar"><img class="image-gt-4w2-ar" src="X" alt="">
<p class="txt-gt-xw2-ar">Popis</a></p>
<p class="txt-gt-xw2-ar"></p>
</div>
</div>

<div class="image-container-gt-4w2-ar">
<div class="image-caption-gt-4w2-ar"><img class="image-gt-4w2-ar" src="X" alt="">
<p class="txt-gt-xw2-ar">Popis</a></p>
<p class="txt-gt-xw2-ar"></p>
</div>
</div>

</div>

koniec galérie