Cenník

Downloaded: 2599

V nasledujúcom odkaze nájdete cenník obsahujúci ceny našich štandartných produktov a ich variantov. Je potrebné si uvedomiť,že len časť produktov sa vyrába v štandartnom prevedení podľa cenníka.Väčšia časť produkcie sa robí na zakázku rozmerovo,farebne a tvarovo a preto neváhajte sa obrátiť na nás s dopytom o nacenenie zrovna Vášho prevedenia. Vaše požiadavky nás posúvajú vpred v sortimente a kvalite a preto len neradi používame slovko nedá sa...

Vyrábame dve hlavné skupiny výrobkov.

Pod názvom OBIFON sú to minerálnovláknité produkty s horľavosťou A2,s1d0    CENNIK OBIFON
Doporučujeme do priemyslu, športových a iných priestyorov kde je primárna horľavosť použitých materiálov.

Pod názvom EKOSOUND vyrábame ekologické produkty na baze textilného vlákna  CENNÍK EKOSOUND
Doporučujeme pre súkromný sektor,spoločenské priestory,školstvo a kancelárie kde je primárna ekologická stránka použitých materiálov.

Sme tu pre Vás...

Obifon cennik 2018