Spoločenské priestory ako kiná,divadlá a spoločenské haly vyžadujú vhodnú úroveň dozvuku, aby hovorené slovo ako aj sprievodná hudba poskytli poslucháčom očakávaný pôžitok.


Stiahnite si náš prospekt  a Inšpirujte sa pri výbere akustických prvkov  v spoločenských priestoroch našimi aj svetovými realizáciami!

Stiahnúť prospekt >

Použité akustické materiály musia mať vysokú estetickú úroveň a farebné stvárnenie vhodne zapadajúce do architektonického stvárnenia priestoru. Medzi variabilné produkty, ktoré sa v konkrétnych úpravách dajú použiť vo všetkých priestoroch sú panely Modular, Kazety, Oblaky a panely Akufon. Na rozdiel od priemyslu musia spoločenské priestory splňať normou predpísané hodnoty dozvuku a to pre každý účel osobitne.

Kiná a diskotékové sály

V kinách a diskotékach je požadovaná krátka doba dozvuku. To znamená, že zvuk sa pohltí čo možno najskôr (pri prvom odraze od prekážky - steny alebo stropu). V týchto prípadoch sa pohltivé materiály apliujú všade, kde je to možné.

Niekoľko základných tipov pre projektantov

  • Na steny je možné použiť rôzne typy pohltivých materiálov. Medzi  panely poskytujúce priestor pre projektanta patria  Modular či drevený Akufon alebo Novinka panely z Ekosound Hard. Na vytvorenie emócie je rovnako možné použiť akustické obrazy Soundpix.
  • faviconEsteticky a designovo novým  riešením stropov  je aplikácia panelov Oblaky na strope. Rovnako je možné použiť absorbéry Baffle v rôznych prevedeniach designu.
  • faviconAk si potrebujete orientačne vypočitať koľko panelov potrebujete použite našu kalkulačku .Neváhajte s nami konzultovať Vaše predstavy,radi pomôžeme.

Chcete porovnať účinnosť panelov podľa ich aplikácie?
Čas dozvuku v miestnosti dokáže ovplyvniť nielen počet absorpčných plôch, ale aj ich umiestnenie. Nasledujúce ilustrácie zobrazujú základné možnosti umiestnenia panelov a ako dané riešenie ovplyvňuje priestorovú akustiku.
Jednoznačne najúčinnejším typom akustického panelu sú zavesené prvky ako oblaky a baffle vďaka ich vysokej účinnej ploche pohlcujúcej zvuk z oboch strán panelu. Porovnanie je len orientačné skutočný výsledok zavisi aj od aplikovaného množstva panelov.

Auly

V prípade týchto priestorov je situácia trochu odlišná od kín alebo diskotékových sál. týchto priestoroch je dominantné hovorené slovo a zrozumiteľnosť reči. V prípade týchto priestorov je potrtebný presný výpočet a výber potrebných materiálov. Odporúča sa využť v prvom rade návštevu odborníkov a zmerať dáta v daných priestoroch.

Rovnaké odporúčanie patrí aj pre divadlá, kde je zase kladený vysoký dôraz na dosiahnutie presnej hladiny dozvuku aby priestor nebol pretlmený.

Požiadavky na akustické vlastnosti nižšie uvedených priestorov (dozvuk) podľa STN 730525 a STN 730527

Žiadna položka