Priemyselné haly sú priestory, kde sa zdržuje obsluha zariadení a strojov, ktorá musí byť chránená pred často  hlukom, nakoľko v mnohých priestoroch sa nachádza väčšie množstvo strojov. Efektívne je  tento hluk potlačiť čo možno najbližšie pri jeho zdroji.Vo všeobecnosti platí, že prípustný hluk v priemyselnom priestore je na hranici 85dB.

Rovnako platí zásada, že čím väčšia plocha je obložená pohltivými panelmi, tým menej hluku sa šíri priestorom a klesa hladina akustického tlaku.


Niekoľko základných tipov pre projektantov

  • Najefektívnejším riešením potlačením hluku vznikajúceho zo stroja čo najbližšie od jeho šírenia je tzv. kapotovanie zdroja hluku napríklad krabicou zo SDK  alebo Cetrisu. Účel splní aj  plechová krabica z 1,5mm plechu pričom vnútorna strana krabice musí byť opatrená s panelmi Industry od zdroja hluku. Zásadou je kombinácia nepriezvučného materiálu /plech,SDK,betón/ a pohltivého Industry panelu.
  • Tam, kde nie je možné stroje kapotovať a obsluha nie je príliš blízko zdroja hluku je riešením potlačenie dozvuku na plochách okolo pracovného miesta alebo na stenách a strope výrobnej haly inštaláciou panelov Industry .Toto riešenie je účinné len v prípade že pracovník  nestojí celý čas príliš blízko zdroja hluku. Pred navrhovaním panelov je potrebne si uvedomiť frekvenčnú charakteristiku zdroja hluku.Ak prevládajú nízke frekvencie aplikujeme hrúbku obkladov viac ako 50mm. V exteriérových podmienkach zdroj obkladáme tak isto panelmi Industry Exteriér na nepriezvučné steny.
  • Pokiaľ je to možné zdroje hluku izolujeme od ostatnej prevádzky prenosnými paravanmi. Hlavne tam kde sa zdržuje obsluha izolujeme ich od hluku, tam môžeme využiť  Paravany Industry.
  • Odrazivé stropy vo výrobných priestoroch musia byť opatrené účinnými pohlcovačmi hluku. V tomto prípade je možné použiť Kazety alebo priestorové absorbéry Baffle Industry.
Žiadna položka