Produkty pre priemysel

Priemyselné haly sú priestory, kde sa zdržuje obsluha zariadení a strojov, ktorá musí byť chránená pred často  hlukom, nakoľko v mnohých priestoroch sa nachádza väčšie množstvo strojov. Efektívne je  tento hluk potlačiť čo možno najbližšie pri jeho zdroji.Vo všeobecnosti platí, že prípustný hluk v priemyselnom priestore je na hranici 85dB.

Rovnako platí zásada, že čím väčšia plocha je obložená pohltivými panelmi, tým menej hluku sa šíri priestorom a klesa hladina akustického tlaku.


Niekoľko základných tipov pre projektantov

  • Najefektívnejším riešením potlačením hluku vznikajúceho zo stroja čo najbližšie od jeho šírenia je tzv. kapotovanie zdroja hluku napríklad krabicou zo SDK  alebo Cetrisu. Účel splní aj  plechová krabica z 1,5mm plechu pričom vnútorna strana krabice musí byť opatrená s panelmi Industry od zdroja hluku. Zásadou je kombinácia nepriezvučného materiálu /plech,SDK,betón/ a pohltivého Industry panelu.
  • Tam, kde nie je možné stroje kapotovať a obsluha nie je príliš blízko zdroja hluku je riešením potlačenie dozvuku na plochách okolo pracovného miesta alebo na stenách a strope výrobnej haly inštaláciou panelov Industry .Toto riešenie je účinné len v prípade že pracovník  nestojí celý čas príliš blízko zdroja hluku. Pred navrhovaním panelov je potrebne si uvedomiť frekvenčnú charakteristiku zdroja hluku.Ak prevládajú nízke frekvencie aplikujeme hrúbku obkladov viac ako 50mm. V exteriérových podmienkach zdroj obkladáme tak isto panelmi Industry Exteriér na nepriezvučné steny.
  • Pokiaľ je to možné zdroje hluku izolujeme od ostatnej prevádzky prenosnými paravanmi. Hlavne tam kde sa zdržuje obsluha izolujeme ich od hluku, tam môžeme využiť  Paravany Industry.
  • Odrazivé stropy vo výrobných priestoroch musia byť opatrené účinnými pohlcovačmi hluku. V tomto prípade je možné použiť Kazety alebo priestorové absorbéry Baffle Industry.
Sylomer

Sylomer

Sylomer sú trvalé pružné pásy vyrobené na báze polyatherurethanu (PUR) vhodné pre zníženie vibrácií a otrasov . Používajú sa aj ako trvalo…
Pre priemysel
Akustický panel Industry

Akustický panel Industry

Panel sa skladá z pohltivého jadra, ktoré je z jednej alebo oboch strán kašírované sklotkaninou. Na lícnej strane panela sa nachádza…
Pre priemysel
Baffle Industry

Baffle Industry

Je to Vertikálny závesený akustický panel, určený do priemyslu na zníženie hluku . Panel ma hrany z kovového U profilu . Má extrémnu…
Pre priemysel
Paraván Industry

Paraván Industry

Paravan Industry je mobilná akustická zástena, určená na zvukové uzavretie priestoru pred okolitým hlukom, má hliníkový rám a nehorľavú…
Soundshield

Soundshield

Zvukovo izolačný panel OBIFON Soundshield je kontaktný zvukovoizolačný prvok na zvýšenie nepriezvučnosti stien a stropov. Preplátovaná…
Tecfon MV

Tecfon MV

Zvukotesná a zvuk pohlcujúca doska samonosná vyrobená z dvoch vrstiev minerálnej vlny vysokej hustoty s ťažkou zvukovoizolačnou membránou…
Pre priemysel
Zvukotesná MLV fólia Tecsound

Zvukotesná MLV fólia Tecsound

Ekologicky nezávadná hluk tlmiaca foliaTecsound . Vzhľadom k jej vlastnostiam a vysokej nepriezvučnosti pri kombinácii s vhodnými…
Tecsound  Band

Tecsound Band

Tecsound Band je 5cm široká páska .Je to viskoelastická zvuková izolácia tvorená syntetickou fóliou vyrobenou na polymérnej báze,…
Pre priemysel
Industry-exteriér

Industry-exteriér

Pre aplikácie v exteriéri vyrábame pohltivý panel, ktorý sa aplikuje na pevnú stenu v U profiloch. Na lícnej strane panela sa nachádza…