Horizontálne vešané panely - oblaky

Oblaky sú stropné akustické panely určené na horizontálne zavesenie pod strop v tvare oblakov,ostrovčekov /canopies/. Panely sú vyrábané na báze pohltivého jadra s tvrdými hranami. Sú určené tam, kde z estetického a funkčného hľadiska nie je možné použiť súvislý kazetový strop a je potrebné upraviť akustické pomery v miestnosti. Na účinné riešenie akustiky postačuje množstvo od 30% stropu. Je množstvo tvarových,farebných ako aj rozmerových variant...

ukážka možnost prelínania panelov medzi sebou

Akustický panel Oblaky-Blade

Priestorový zavesený akustický panel v tvare obdlžnikov a štvorcov v hrúbke 9 a12 mm /Blade/ určený na horizontálne zavesenie pod strop…
Alusticke Oblaky Ekosound

Akustický panel - Oblaky

Priestorový zavesený akustický panel v tvare obdlžnikov a štvorcov určený na horizontálne zavesenie pod strop ako horizontálne oblaky resp.…
Oblaky - Art

Oblaky - Art

Okrem pravidelných tvarov je možné designovo stvárniť strop aj inými tvarmi oblakov. Prednosťou tejto varianty ART je tvarové prevedenie…
Oblaky - Kruh

Oblaky - Kruh

Priestorový akustický panel na horizontálne zavesenie pod strop ako sólo panely v kruhovom prevedení. Designovo výrazná je kombinácia…
Pre školy
Akustické Oblaky - Air Eko

Akustické Oblaky - Air Eko

Hlavne pre detské priestory je dobrý každý kúsok prírody. A práve tu akustické panely vyrezávané v tvare obláčikov na strope spájajú…
Osadenie svietidiel do hrany akustických bafflí

Akustické svietidlá

Dôležitou súčasťou akustických riešení stropov sú svietidlá. Ideálne je keď okrem osvetlenia sú súčasťou akustického panelu na strope. …
Oblaky - Neo

Oblaky - Neo

Kladenie akustických panelov v radoch s pravidelnými medzerami, vyžaduje závesný systém a nie lanká ako pri voľnom kladení, výhodou je ich…