Ako vyberať akustické riešenie na strop?

Akustické riešenia na strope poznáme:

 1. Kazetový strop
 2. Horizontálne vešané panely - Oblaky,ostrovčeky
 3. Vertikálne vešané panely Baffle
 4. Lamelové mriežky  GRID
 5. Lamely Silencio,
 6. Perforovaný SDK strop

Parametre,ktorými sa riadime pri výbere riešenia.

parameter/typ/hodnotenie Kazetový strop Oblaky Baffle Lamely mriežky,Silencio Perf. SDK strop
Cena 1 2 4 3 5
Design 5 1 3 2 4
Akustická účinnosť 2 3 1 4 5
Ekologia 5 3 4 2 1
Životnosť 3 2 5 4 1
 1. Kazetové stropy
  Najlacnejším celoplošným riešením stropu sú akustické kazety. Aj vďaka ich praktičnosti na zakrytie stropu ,Ich rozmer 600x600 mm vtláča každému interiéru retro design a pôsobi už ošumelo. Cena na 1m2 kazetového stropu včetne montáže začína od  30 euro bez DPH. 
  Vyhody:   cena,celoplošné pokrytie, dobrá akustika pri minerálnych kazetách, aplikácia svietidiel
  Nevýhody: retro design, technický charakter riešenia
 2. Horizontálne vešané oblaky
  Designovo vydarené riešenie stropu so zabudovaním osvetlenia do panelov. Cena riešenia na m2 začína od 70 euro ale nie je potrebná aplikácia na celý strop. Pri aplikácii cca 30% stropu týmito oblakmi sa dostávame pod cenu kazetového stropu so slušnou akustikou.
  Výhody: cena, design, ekológia a čiastočné prekrytie stropu
  Nevýhody: akustika
 3. Vertikálne baffle:
  Riešenie pre veľké priestory s vysokou akustickou účinnosťou.Cena riešenia je od 85 Euro na m2
  Vyhody:  výborna akustika,čiastočné pokrytie stropu
  Nevýhody: vhodné viac do velkých a vysokých priestorov, vyššia cena
 4. Lamelové mriežky GRID
  Designové riešenie pre kancelárske priestory . Tvarové kompozície lamiel zavesené na strope s relatívne prijateľnou cenou cca od 70 euro na m2
  Vyhody:  výborna akustika,čiastočné pokrytie stropu
  Nevýhody: vhodné len do kancelárskych priestorov, vyššia cena
 5. Dierovaný SDK strop
  Náročný design  dierovaného súvislého stropu ,vhodného na údržbu a životnosť ale s obmedzeniami na cenu a akustický výkon. Cena začína niekde od 70 euro na m2
  Vyhody:  súvislý ošetrovateľný strop aj na mech. zatažované priestory
  Nevýhody:  vyššia cena ,design ,akustika

Odporúčané produkty5