Powered by Smartsupp

Ako správne aplikovať priemyselné panely Industry ?

 
Pri navrhovaní opatrení na zníženie hlučnosti v priemysle s použitím panelov Industry je potrebné si uvedomiť nasledovné:
  1. Akustický panel Industry znižuje hluk  hlavne odstránením dozvuku v miestnosti kde sa aplikuje až do 11 dB podľa množstva a podmienok.Preto je potrebné ho aplikovať na všetky tvrdé steny v interiéri. Keďže primárne nepôsobí ako zvuková izolácia nie je nutné aby sa obkladali panelom aj miesta kde je to problém.
    Iná je situácia pri prestupe hluku do vedľajších priestorov. Jeho samotná  nepriezvučnosť pri hrubke 50mm je len cca 8-10dB pri hrúbke 100mm 12-15dB. Táto hodnota hlavne pri masívnych betónových stenách je nízka aby panel pôsobil aj  ako zvuková izolácia. Iná situácia je pri lahkých stenách ako 100mm Ypor napr. kde aj táto nízka hodnota nepriezvučnosti je prínosom. Primárne ale panel Industry znižuje hluk odstránením dozvuku.
  2. Panel Industry Shield pôsobí rovnako pri znižovaní hluku ako panel Industry  to je odstránením dozvuku ,  ale jeho nepriezvučnosť je pri hrubke 50mm je až 28dB . Táto hodnota je už dostatočne vysoká aby bolo možné používat tento panel ako zvukovú izoláciu na zvukovo izolačné steny. Jeho aplikáciou na stavebné konštrukcie znižuje výrazne prestup hluku do vedľajších priestorov aj pri masívnejších stenách. Preto jeho aplikácia má význam len na tých stenách,ktoré sú susediace  a kde dochádza k prestupu hluku do vedľajších priestorov. Na steny susediace s exterierom napr. plne postačuje klasický panel Industry. 
    Je možno panel Industry Shield použiť ako materiál na výrobu izolačnej klietky pre zariadenie?
    Áno pokial bude panel o čo oprieť,to znamená rám alebo doska o ktoru sa panel oprie a prichytí...Samotný panel nie je konštrukčný prvok potrebuje podporu.
  3. Akú hrúbku panelu Industry použiť?  Pri správnej odpovedi je potrebné poznať frekvenčný priebeh zdroja hluku. Mal by byť súčasťou zariadenia pri dodávke. Rozdiel medzi panelmi Industry o hrubkach 50 a 100mm je len pri pohlcovani nízkych frekvencíí pod 200Hz ú dunenie - basy/. Pokiaľ zariadenie emituje hluk aj v oblasti pod 200Hz je potrebný panel o hrubke 100mm

Odporúčané produkty2