Powered by Smartsupp

Zásady ošetrovania textílií

Textil vyžaduje pravidelné ošetrovanie a čistenie, čo výrazne predlžuje životnosť poťahovej látky.


Všetky znečistenia a škvrny je nevyhnutné vyčistiť okamžite po ich vzniknutí. Čím dlhšie budú škvrny a znečistenia ponechané nevyčistené tým obtiažnejšie bude sa ich
zbaviť. Neskorý začiatok s odstraňovaním akýchkoľvek nečistou môže však spôsobiť ich trvalé zotrvanie.

Základné pokyny na údržbu nami používaných tkanín

Pevné nečistoty alebo prach

Vysávačom odstráňte všetky pevné nečistoty a prach pred tým ako sa zanesú do látky. Pri Vysávaní používajte nízky stupeň sania. Vysoký stupeň môže spôsobiť
poškodenie samotného výrobku. Pri vysávaní a čistení dbajte na to, aby sa nečistoty nezatlačili, alebo nezaniesli hlbšie do samotného panelu Obifon Modular alebo hlbšie
do látky.

Rozliate tekutiny

K odstráneniu rozliatych tekutín použite bielu bavlnenú handričky s dobrou nasiakavosťou, papierový obrúsok alebo čistú špongiu prípadne vecheť. Rozliate
tekutiny je potrebné jemne otrieť a nasiaknuť do handričky alebo papierového obrúsky, pričom je však nevyhnutné dbať na to, aby sme vzniknuté škvrny viac nerozmazali.

Pevné alebo polotekuté znečistenie

Pri znečistení pevnou alebo polotekutou látkou je nevyhnutné najskôr opatrne odstrániť znečisťujúcu látkou vytretím. Následne použijeme bielu bavlnenú handričku s dobrou nasiakavosťou, papierovým obrúsok alebo špongiu prípadne vecheť a utrieme znečistené miesto. Väčšinou sa Vám podarí odstrániť všetky škvrny pomocou jemnej bavlnenej bielej handričky alebo mäkkou špongiou prípadne vechťom. V závislosti od vlastností

V prípade nutnosti je možne použiť aj menšie množstvo mydla, prípadne neagresívneho čistiaceho prostriedku. Po vyčistení nechajte povrch dôkladne vyschnúť.
Dodržujte vždy čistotu vody, aby nevznikli viditeľné okraje čistenia, prípadne nové znečistenie v dôsledku špinavej vody.

Upozornenia

Dbajte na to aby vlhké čistenie prebiehalo na povrchu textílie a nedošlo k premočeniu látky a poškodeniu akustického panelu Obifon Modular. Nikdy nepoužívajte chemické čističe!

Nikdy nepoužívajte veľké množstvo vody, hrozí riziko poškodenia akusického panelu, samotnej látky ako aj riziko rozmazania vzniknutej nečistoty! K čisteniu nikdy nepoužívajte násilné metódy a prostriedky. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce benzín, trychloretylen alebo iné rozpúšťadlá. Hrozí nenávratné poškodenie textílie alebo nenávratné poškodenie akustických panelov. Nikdy nepoužívajte ostré predmety, nože, nožnice, kefy, brúsne papiere-šmirgle a podobné nevhodné pomôcky, ktoré by mohli nenávratne poškodiť akustický panel ako aj samotnú poťahovú látku. Nikdy nevystrihávajte znečistené miesta. Nikdy nevyrezávajte znečistené miesta. V prípade nedodržania hore uvedených podmienok výrobca obkladu OBIFON, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.