Powered by Smartsupp

Zásady ošetrovania PET panelov

Udržiavanie akustických PET panelov jedležité pre dosiahnutie dokonalej kvality zvuku a trvácnosti výrobku. Nasledujúce kroky vám pomôžu zabezpečiť, aby vaše panely fungovali správne a mali dlhú životnosť.

Potrebné nástroje a materiály:

 • Vysávač s jemnou kefou
 • Jemný čistiaci prostriedok (napr. mydlová voda)
 • Mäkká handrička alebo špongia
 • Čistá voda
 • Utierky z mikrovlákna
 • Jemná kefa (voliteľné)

Postup:

 1. Pravidelné utieranie prachu:

  • Použite mäkkú kefku alebo handričku z mikrovlákna na jemné čistenie povrchu panelov. Pravidelné oprašovanie zabraňuje hromadeniu prachu, ktorý môže negatívne ovplyvniť zvukovo-absorpčné vlastnosti panelov.
 2. Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla:

  • PET materiály sú náchylné na degradáciu pri dlhodobom vystavení priamemu slnečnému žiareniu. Umiestnite panely mimo dosahu priameho slnečného svetla, aby sa zachovala ich štrukturálna integrita a dlhá životnosť.
 3. Vyhnite sa vlhkosti a vysokej vlhkosti:

  • PET akustické panely sú odolné voči vlhkosti, ale nie voči vode. Vysoká vlhkosť alebo priamy kontakt s vodou môže panely zdeformovať a znížiť ich schopnosť pohlcovať zvuk. 
 4. Opatrná manipulácia a inštalácia:

  • Opatrné zaobchádzanie s panelmi počas inštalácie a bežných kontrol je dôležité pre zachovanie ich kvality. Používajte vhodný montážny hardvér a postupujte podľa pokynov výrobcu, aby ste zabránili neúmyselnému poškodeniu. Prípadne si objednajte odbornú montáž od výrobcu.
 5. Čistenie vysávačom:

  • Na dôkladnejšie čistenie zvážte vysávanie panelov. Použite kefový nadstavec na vysávači, aby ste odstránili prach z hlbších vrstiev panelov bez toho, aby ste ich poškodili. Toto by sa malo vykonávať pravidelne, aby sa zachoval ich vzhľad.
 6. Bodové čistenie:

  • V prípade menších škvŕn alebo stôp použite čistú vlhkú handričku na jemné utretie postihnutej oblasti. Dbajte na to, aby ste panel nenamočili, a nepoužívajte abrazívne materiály ani nadmernú silu, aby ste zabránili poškodeniu tkaniny.
 7. Odstraňovanie škvŕn:

  • Odolnejšie škvrny sa často dajú účinne ošetriť jemným odstraňovačom škvŕn šetrným k tkanine. Prípravok vždy najprv vyskúšajte na malej, nenápadnej ploche, aby ste sa uistili, že neovplyvní farbu alebo štruktúru panelu. Pri používaní akéhokoľvek čistiaceho prostriedku, napríklad Vanish alebo podobného výrobku, buďte opatrní a šetrní. Prípravok nanášajte na handričku, nie priamo na panel. Po ošetrení utrite plochu vlhkou handričkou, aby ste odstránili všetky zvyšky.
 8. Kontrola poškodenia:

  • Pravidelne kontrolujte, či vaše panely nevykazujú známky poškodenia alebo opotrebovania. Skontrolujte preliačiny, ovisnuté alebo odlupujúce sa okraje a podľa potreby vykonajte opravu.
 9. Vyhnite sa ostrým predmetom:

  • Držte ostré predmety, ako sú nože alebo nožnice, ďalej od panelov, aby ste zabránili náhodnému prepichnutiu alebo rozrezaniu.
 10. Profesionálne čistiace služby:

 • Zvážte pravidelné zapojenie profesionálnych čistiacich služieb. Odborníci disponujú špecializovanými nástrojmi a znalosťami na hĺbkové čistenie a obnovu panelov bez poškodenia. Ak je panel poškodený tak, že sa nedá opraviť, alebo ak by ste chceli osviežiť jeho vzhľad, zvážte profesionálne služby opätovného pokrytia.
 1. Udržujte prostredie bez dymu:

  • Cigaretový dym môže spôsobiť škvrny a znížiť životnosť akustických PET panelov.
 2. Dodržiavajte pokyny výrobcu:

  • Vždy sa riaďte návodom na údržbu, ktorý poskytuje výrobca panelov. Tieto pokyny sú špecifické pre váš typ panelu a ponúkajú neoceniteľné rady o správnej starostlivosti.

Záver

Udržiavanie akustických panelov PET vo vašom štúdiu v najlepšej kondícii je záväzok, ktorý si vyžaduje pozornosť k detailom a dobrú znalosť výrobku. Dodržiavaním tu uvedených tipov môžete zabezpečiť, aby vaše panely aj naďalej poskytovali výnimočný akustický výkon počas nasledujúcich rokov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa údržby vašich akustických panelov alebo potrebujete služby opätovného pokrytia, spoločnosť Advanced Acoustics je tu pre vás.

Pamätajte, že vaše akustické panely sú viac než len funkčný majetok; sú súčasťou atmosféry, ktorú ste vo svojom priestore vytvorili. Starostlivosť o ne zaručuje, že budú aj naďalej efektívne vylepšovať vaše prostredie.